Joranit
Kaupungin historia

Keskeneräinen...

Perustaminen - 111230: Lenshikausi
Tähtikapteeni Joran oli lenshien kansakunnan sankari Kargzantin hallintokaudella - jota muut kutsuvat hopea-ajaksi. Joran aavisti kansansa kohtaavan suuren vaaran ja etsi suojaisan turvapaikan heille. Hän silpoi NourTar Jättiläisen keihäällään luoden muurit, jotka suojaavat, pellot, jotka ravitsevat ja lähteet, jotka lämmittävät sitä, mikä on nykyään Joranitin kaupunki. Hän rakensi Rampin ja johti heimonsa muurien ylitse.
Joranit 50 A.A.
Useita kertoja hopea-ajan kuluessa Vähäisempi jää ahdisti Joranitia ja usean kerran Joran viskasi ne alas Keulasta käyttäen mahtiaan ja NourTarin mahtia. Vähäisempi jää oli suuren uzeista, jättiläisistä ja hollreista koostuvan lauman nimi ja se hyökkäsi rannikolle, kun Kargzantin uusi valo nousi.
Urgak Nuorempi tappoi Joranin niemellä hänen puolustaessaan kansaansa jääpeikon hyökkäykseltä. Joranin serkku Kalikos laskeutui alas taivaalta ja iski Urgakia tappaen tämän siellä.
Joranit 225 A.A.
Joranilaiset valitsivat Joranin pojan Jastanin isänsä tilalle. Jastan oli viisas johtaja, joka näytti kansalleen, kuinka otetaan kiinni kentryalainen valas. Laumat kasvoivat ja ihmiset menestyivät.
Vuoteen 111050 mennessä Vanha kaupunki oli rakennettu ja suojattu muureilla. Keulalinnoituksesta tuli ensimmäinen linnoitus ulompien muurien sisäpuolella.
Vihermetsän laajeneminen saavutti Joranitin muurit vuonna 111223. Kaupunki koki repeää kasvua vuosien 111220 ja 111225 välisenä aikana, kun pelandalaiset pakolaiset pakenivat nopeasti liikkuvia metsiä. Uudet asukkaat rakensivat Patsaiden kaupunginosan.

111230 - 111330: Naverialainen kausi
Vuonna 111230 lenshiaatelisperheiden kerma tapettiin taistelussa etelän barbaareja vastaan. Cerrugreg Oikeudenmukainen oli Naverian punainen kuningas. Hänen armeijansa marssivat pohjoiseen ja alistivat Darsenin ja Joranitin. Sen aikaiset hoviasiakirjat kertovat, että 10 000 orjaa käytettiin silloittamaan Kuilu ja rakentamaan ramppi muurien yli. Keulalinnoitus rakennettiin uudelleen naverialaisella tyylillä ja punainen kuningas asetti kaupungin hallinnon.
Naverialaiset kaiversivat muuria lähellä Kalastajakaupunkia ja rakensivat sinne Härkäportin. Sitä ennen ainoa kaupunkiin johtava reitti oli ollut Rampin yli, joka oli jyrkkä ja hankala vankkureille.
Punaisen kuningas Syroksen valtakaudella saapui kesätön vuosi. Talven lumet olivat vasta sulaneet kaupungin ympäriltä pelloilta, kun ensimmäinen talvimyrsky saapui ulvoen Valkoisen meren poikki peittämään vasta kylvetyt pellot uudelleen. Se vuosi oli vaikea karasalilaisille monien hollrien hyökkäysten ja monien nälkäisten ihmisten vuoksi.
Vuonna 111274 punainen kuningas NalReanus rahoitti monia kaivertajia ja taiteilijoita hovissaan. Hän rakennutti amfiteatterin Patsaiden kaupunginosaan, julkisia kylpylöitä niemen alapuolelle ja järjesti vaunukilpailuja tasangolla.

111330 - 111653: Darahappalainen kausi
Vuonna 111330 keisari Erraibdavu Valloittaja käytti hyväkseen pientä diplomaattista konfliktia julistaakseen sodan Naverialle. Keisari marssi Karasaliin, hänen falanginsa murskasivat Naverian sotajoukot ja piiritti sitten Joranitin. Julma taistelu käytiin sataman ulkopuolella ja darahappalaiset kaleerit, joita johti Veragash Tiuskija Alkothista, ajoi karasalilaiset pakosalle. Pitkän piirityksen jälkeen Erriabdavu lähetti Kvartsifalangin suurien muurien ylitse ja ryösti kaupungin.
Joranit 650 A.A.
Vuoteen 111428 asti Gbaji-sodat sujuivat imperiumin kannalta kehnosti. Keisari Anirestyu aloitti linnoitusohjelman valtakunnan jokaista kaupunkia varten. Joranitissa hän määräsi uusia torneja rakennettaviksi ulkomuureille suojaamaan satamaa. Valvoja rakennutti Darahappalaisten kaupunginosan, pani alulle zigguratin - pyramidimaisen tornin - rakentamisen Yelmille ja muutti uuteen palatsiinsa tasangolle. Vuoteen 111430 mennessä kaupungin linnoitukset olivat valmistuneet. Nopeasti kasvava väestö tarvitsi enemmän asuintilaa ja valvoja perusti Rinteen köyhille ja Kauppiaskaupunginosan kauppiaille. Ziggurat valmistui vuonna 111440.
Nysalorin kukistuessa ja imperiumin joutuessa barbaarien alistamaksi Joranit jäi suureksi osaksi yksin. Vihollisarmeija ei marssinut Karasalin, muukalaisia ei istunut Valvojan valtaistuimella ja harvat verojenkerääjät tulivat Raibanthista. Valvoja laajensi vaikutusvaltaansa kaikkialle rannikon tasangolle ja onnistui suurelta osin suojelemaan karasalilaisia noilta kaoottisilta ajoilta.

111653 - 111736: Spolilainen kausi
Vuonna 111653 Synkkyyden imperiumi tulvi Pelorian halki ja ympäröi Joranitin. Pimeystaikuutensa avulla spolilaiset kulkivat muurien taakse ja valtasivat kaupungin yöllä. Lordi Brevascar Northronilainen oli ensimmäinen spolilainen valvoja. Hänen ensimmäinen tekonsa oli haudata vanha valvoja elävältä ja työstää sitten Darahappalaisten kaupunginosa. Lordi Brevascar rakennutti Mustan tornin, josta käsin hän hallitsi kuninkaan nimissä koko Karasalia. Helpottaakseen Synkkyyden joukkojen liikkumista Brevascar kaiverrutti Synkän portin basalttimuurien läpi.
Miehitysvuodet eivät olleet lempeitä Joranitille. Monet kaupungin rikkauksista ryöstettiin, hänen kansansa pakotettiin taistelemaan imperiumin sodissa ja hänen tyttäriään uhrattiin Synkkyyden verisillä alttareilla.

111736 - 111871: Karasalilainen kausi
Vuonna 111736 Joranitin kansa pääsi eroon Spolin synkästä sorrosta. Karas Kirkaskasvo johti kapinaa spolilaisten korkeimpana pyhäpäivänä. Seremoniat päättyivät siihen, että valvoja uhrattiin hänen omalla alttarillaan ja hänen Ritari-tappajien joukkonsa poltettiin kasarmiinsa. Kun liekit oli sammutettu, Karas nousi Joranin ja Jastanin muinaiselle valtaistuimelle ja otti käteensä Hallinnon sauvan.
Karas rakensi uudelleen Anirestyun portin Rampille muuttaen sen luotaantyöntäväksi porttilinnoitukseksi. Kuningas kutsui Peldren Kilven, kyseisen kaupungin sotilasjohtajan, Joranitiin luodakseen todellisen falangin - Kentryalaisen muurin - palvelemaan hänen kuningaskuntaansa.
Karaksen ja hänen seuraajiensa hallinnassa Joranit kukoisti jälleen. Idästä ja lännestä virtasi kauppiaita satamaan ja hänen kuningaskuntansa laajentui luhistuvien spolilaisten kustannuksella. Hänen lopullinen voittonsa tuli Graclodontissa, jossa hänen Harppuunamiehensä hajaannuttivat spolilaisten hevoset ja Kentryan muuri murskasi heidän keskustansa.
Vuonna 111825 darahappalainen liittolainen Korer valloitti Karasalin ja piiritti Joranitin. Heidän piirityksensä epäonnistui, kun kuningas Tiras Merihirviö kukisti heidän laivastonsa ja murskasi saarron. Valitettavasti kuningaskunnan itäpuolisko menetettiin. Vuonna 111870 syttyi jälleen sota Korerin ja Karasalin välillä, kun Birinin kauppiasprinssit intoutuivat ryöstelemään joranilaisia valaanpyytäjiä. Taistelu raivosi halki koko kuningaskunnan. Tällöin kuningas Falkersh Valmistautumaton ei pystynyt murskaamaan Korerin laivastosaartoa - jopa Merihirviö epäonnistui sen jälkeen, kun Horriblis Primuksen pappi kukisti sen - ja kaupunki antautui 99 päivän piirityksen jälkeen.
Karasalin joukot piirittivät kaupungin taas lyhyeksi aikaa vuonna 111930, mutta se ei antanut periksi.

111871 - 112070: Korerin kausi
Korer oli Ukkossuiston merimiesten ja kalastajien kuningaskunta ja sitä pidettiin pitkään Joranitin kuningaskunnan arvokkaimpana aarteena. Korerilaiset toivottivat tervetulleiksi kaikki ihmiset käymään kauppaa heidän valtakunnassaan ja Joranitin markkinat kukoistivat jälleen.
Korerilaisiin vaikutti myös kansallinen vaellushalu. Korerin ja Joranitin ihmiset ja laivat tutkivat Valkoisen meren rantoja ja saaria. Karasalilaiset kauppiaat tunkeutuivat syvälle Pentin tundralle solmien kauppasuhteita kammottavien Kotunin puolijättiläisten kanssa. Jotkut vielä kauemmas pohjoiseen purjehtineet kapteenit väittivät saavuttaneensa Luathojen maan.
Joranitin kauppiaat ja tutkimusmatkailijat pystyttivät monia asutuskeskuksia Valkoisen meren rannoille. Valkoinen satama, jossa Kylmä linja kohtaa meren, on yksi niistä. Jättiläisen keinu Erecheneg-joella on toinen.
Vuonna 111918 saapui kauppalaivasto Yggin saarilta ja ihmiset hämmästelivät heidän susilaivojaan. Vuonna 111920 Yggin saarelaiset tuhottiin Keraveron meritaistelussa, kun he olivat ryöstäneet Baveron ja Surkenimeron.
Vuonna 112066 khordavicilaiset falangit marssivat jälleen kerran Karasalin halki ja Korerin kuningaskunta kukistui keisari Kewetdevsuksen armeijoiden edessä. Tällöin Kvartsifalangi epäonnistui rynnäkössä Joranitin muureja vastaan ja NourTar Jättiläisen kääntyminen sai darahappalaiset tyytymään alueen itäosaan.

112070 - 112160: Kahdesti siunatun kausi
Korerin kukistuessa vuonna 112070 Joranit oli jälleen piiritettynä. Joranin papit ottivat Joranin keihäästä kiinni ja väänsivät sitä. NourTar parkui ja kääntyi maan alla pelästyttäen darahappalaiset. He allekirjoittivat rauhansopimuksia joranilaisten kanssa ja tyytyivät pitämään takamaat. Muistaen Kahdesti siunatulta piirityksen aikana saadun avun joranilaiset liittyivät uuteen kuningaskuntaan. Imperiumin keskittyessä sotimiseen Carmanian kanssa Kahdesti siunatun armeijat puhdistivat Joranitin takamaat darahappalaisista.
Sota-aika, vaikka sota ei suoranaisesti koskenutkaan Kahdesti siunattua, oli laihaa aikaa Joranitille. Kaupankäynnin virta lakkasi, kun kaksi suurta imperiumia otti yhteen yli kolmen sukupolven ajan. Biriniläiset kaleerit estivät heiltä Joranitin perinteiset markkinat Oslirin ja Arcosin varrella, heidän markkinansa Doleburyssa ja Makean meren sulkivat carmanialaiset proomut. Ainoat muuta Peloriaa kiinnostavat hyödykkeet olivat kotunilaiset palkkasotilaat ja joranilainen valaanöljy.
Louhensurma oli suuronnettomuus, ennenkuulumaton Pelorian historiassa. Ja se tarjosi yhä vahvoille valtakunnille mahdollisuuden hyötyä heikentyneistä.
Tai niin teoriassa väitettiin.
Kymmenen vuoden ajanjakson jälkeen Kahdesti siunattu lähetti monia hyökkääjiä ja maahantunkeutujia Dara Happaan saavuttamatta juuri menestystä. Keisari Alenvus piti pintansa maahantunkeutujia vastaan, vangitsi hyökkääjät ja onnistui laajentamaan valtakuntaansa kaikissa muissa ilmansuunnissa samaan aikaan.
Vuonna 112157 darseniläisten Isoäitien kulkue kulki Karasalin halki. Kamada Tuima oli darseniläinen näkijä, joka aavisti suuria muutoksia alueella. He tapasivat kaupunkien ja kylien johtajia. He puhuivat pappien ja papittarien kanssa. Lopulta he matkasivat Joranitin halki ja sitten Valkoiselle merelle. Kun he palasivat, kaikki Karasalin johtajat kapinoivat ja ilmaisivat uskollisuutensa Deneronin neuvostoa kohtaan. Joranitin valvoja nimettiin Karasalin kuninkaaksi jälleen kerran ja se liitettiin yhteen Darsenin ja Naverian kanssa Vanhojen liitossa. Kahdesti siunatun sotajoukot häädettiin, Vanhimpien rengas kutsuttiin takaisin tundralleen ja kaikki ihmiset turvautuivat temppeleihinsä.

112160 - 112169: Vanhojen liitto
Vanhojen liiton lyhyt aikakausi oli syvän uskonnollisen uudelleenlöytämisen aikaa. Valtakunnan sankarit matkasivat syvälle sankariulottuvuuksiin ja löysivät uudelleen monia kadonneita myyttejä ja tietämystä. Ihmiset puhuvat yhä vuoden 112168 valaanpyyntikaudesta historian yltäkylläisimpänä.
Vuonna 112162 Kamadan näyt muuttuivat todeksi, kun Carmanian imperiumi sääti vanhan rituaalin, jota kutsuttiin Carmanian marssiksi. Vanha liitto katseli toimettomana, kun carmanialaiset valloittivat laajan kaistaleen aluetta ja lohkoivat niitä Dara Hapasta. Vuonna 112167 darahappalaiset tuhosivat carmanialaisen sotajoukon.
Vuonna 112169 Joranit menetti itsenäisyytensä viimeisen kerran. Liitto kutsui carmanialaiset auttamaan heitä tuhoavaa darahappalaista sotajoukkoa vastaa. Carmanialaiset reagoivat nopeasti.

112169 - 112238: Carmanialainen kausi
Shaahi Cartavar oli hirviö ja hänen joukkonsa tuhosi Karasalin spolilaisia muistuttavalla tavalla. Hänen valvojansa otti hallintaansa vanhan Spolilaisten kaupunginosan ja kohensi Mustaa tornia muuttamalla sen carmanialaiseksi linnakkeeksi. Toisin kuin spolilaiset, carmanialaiset eivät tuhonneet paikallisia temppeleitä vaan rakensivat sen sijaan omansa Carmanialaisten kaupunginosaan.
Joranit 1230 A.A.
Joranitissa otettiin ilolla vastaan Cartavarin kuolema Bisoshan Suuren valtaannousu. Bisoshanin nousu toi Joranitille uuden vaurauden kauden, kauppaa käytiin jälleen vapaasti Makealta mereltä Arcosiin, Valkoiselta mereltä Oroniniin. Karasalilaiset kauppiaat työntyivät alas Janubea ja palasivat mukanaan tarinoita Sogin kaupungista ja kaukaisen lännen velhoudesta. Fronelalaiset kauppiaat kulkivat pitkän matkan Joranitiin ja perustivat hanakasti markkinapaikkoja kaupunkiin. Pian fronelalaisia ratsuja myytiin kotunilaisten orjien rinnalla.
Malakinuksen ja Pyhän Crocherin kiltatalot juontavat juurensa tältä ajalta; ensiksi mainitun toivat mukanaan valloittavat armeijat, jälkimmäisen fronelalaiset kauppiaat.
Vanha olento ilmestyi uudelleen maailmaan vuonna 112220; Elävä Rufelza oli syntynyt uudelleen kodittoman katulapsen ruumiiseen ja johti vapauttaja-armeijaa Rinliddistä kulkemaan Carmanian halki.

112238 - nykypäivä: Lunarilainen kausi
Vuonna 112238 lunarilaiset kukistivat viimeisen carmanialaisen sotajoukon Karasalissa Elz Astin porttien edessä. Joranitin kansa ryntäsi kaduille toivottamaan tervetulleeksi Teelo Estarran, kun hän asteli kaupungin halki. Hän julisti kaikki kaupungin orjat vapaiksi; tätä kutsutaan nykyään 1. vapautukseksi. Monet orjia vapauttaneet liittyivät valittuihin ja auttoivat perustamaan Lunarilaiskaupunginosan. Vielä useammat liittyivät Jumalattaren armeijaan ja marssivat sotaan hänen puolestaan.
Joranit 1250 A.A.
Lunarilaiset tekivät monia muutoksia Joranitiin. He perustivat kaupunginosan valituille. He tuhosivat suuren osan Carmanialaisten kaupunginosaa jättämättä juuri muuta kuin gheton ja rakensivat uuden palatsin asumukseksi Marorlus FinEstulle, Karasalin uudelle satraapille. Palatsin eteen uudet Isämme ja Yelmgathan luomat aateliset rakensivat alueensa. FinEstu rakennutti stadionin muurien eteen ja sen ympärille alueen, joka tultiin tuntemaan nimellä Uusi kaupunki. Lunarilaiset rakensivat uuden linnoituksen satamaan - jota kutsuttiin Sotilaskaupunginosaksi - majapaikaksi varuskunnilleen ja sotalaivoilleen.
Joranit koki suurempaa kukoistusta kuin koskaan ennen. Kauppaa ei ainoastaan käyty kovasti, vaan siitä oli tullut nyt myös imperiumin osan alueen hallinnon ja vallan keskus. Kauppiaita ja virkailijoita tulvi kaupunkiin. Uudet aateliset rakennuttivat itselleen upeita palatseja, kun taas vanhat aateliset tekivät parhaansa pysyäkseen perässä. Eolilaiset palkkasotilaat kulkivat kaupungin kautta ja imperiumi perusti useita rykmenttejä Sotilaskaupunginosaan, sekä värväten uusia sotilaita että kouluttaen vanhoja.
Uusia jumalia tuotiin esiin ja vanhoja herätettiin henkiin. Imperiumin velhot, Makabealaiset, ottivat haltuunsa Keulalinnoituksen hallintokeskuksekseen ja alkeisopistokseen.
Jumalatar nousee...
Vuonna 112304 Suolatimantti-kommellus sai kaupankäynnin eolilaisten kanssa lakkaamaan ja monet vanhoista aatelisista menettivät omaisuutensa, kun satraappi DemiTros FinEstu anasti kaiken Kahdesti siunatusta kotoisin oleville kuuluvan. Kolmekymmentä vuotta myöhemmin iäkäs satraappi makasi kuolleena, eolilaisen kauppiaan tappamana. Kolmesataa joranilaista kuoli sitä seuranneissa puhdistuksissa, jotka määräsi toimeenpantaviksi AtheraKrus, DemiTroksen poika ja perillinen.
Sheng...
RMT...
Kalikoksen tutkimusmatkat...


Teksti copyright © Wesley Quadros.
Käännös copyright © Matti Järvinen.
In English


Pääsivu
RuneQuest
Seikkailut
Pelihahmot
Tarinat
Kartat
Lomakkeet
Käännökset
Irkkipelit
Muuta
Palaute
VieraskirjaJoranitin aikajana

Ennen aamunkoittoa: Perustettiin Kargzantin kauden vähäisemmän jään aikana

Aamunkoitto: Heidän oma lenshialakuninkaansa hallitsee. Aamunkoitto saapui aurinkovuonna 111000.

50: Vanha kaupunki valmis.

223: Vihermetsän laajentuminen saavuttaa kaupungin muurit.

225: Pelandasta tulevien ihmisten vuolas aalto. Kaupunki kokee ensimmäisen taidekauden. Patsaiden kaupunginosa rakennetaan.

230: Argentium Thri'ile. Naveria valloittaa Joranitin.

247: Kesätön vuosi.

274: Toinen taidekausi.

330: Darahappalaiset valloittavat.

375: Nysalorin syntymä. Spolilaisten kasvu.

428: Joranit linnoitetaan uudelleen darahappalaiseen tyyliin. Darahappalaisten kaupunginosa rakennetaan.

430: Kauppiaskaupunginosa ja Rinne rakennetaan.

440: Ziggurat valmis.

450: Nysalorin kukistuminen

621: Ensimmäinen spolilainen kuningas nousee valtaistuimelle Karreshissa.

653: Spolilaiset valloittavat Joranitin. Musta torni rakennetaan. Synkkä portti rakennetaan. Carmanialaisten kaupunginosan synty.

736: Kaupunki kapinoi spolilaisia vastaan. Spolilaiset ajetaan kaupungista ja sitten alueelta. Karasalin kuningaskunnan perustaminen.

825: Ensimmäinen Korer-sota.

850: WYI hyökkää Dara Happaan.

871: Toinen Korer-sota Karasalin valtaistuin siirtyy Graclodontiin.

878: Lohikäärmeaurinko on Dara Hapan keisarina.

910: Keisari Karvanyar kukistaa Lohikäärmeauringon. Dara Hapan vapautus alkaa.

918: Susipiraattien laivasto saapuu Joranitiin. Tuhotaan seuraavana vuonna.

920-940: Tutkimuksen aikakausi

930: Kolmas Korer-sota.

940-950: Asutusaikakausi.

1019: Karasal ja Kahdesti siunattu liitetään yhteen avioliiton kautta. Darsen liittää Etelä-Karasalin osaksi Darsenin elvytystä.

1070: Keisari Kewetdevsus valloittaa Korerin. Joranit liittyy Kahdesti siunattuun.

1120: Louhensurma

1160: Joranit luopuu Kahdesti siunatusta ja liittyy Darseniin Vanhojen liitossa.

1169: Vanhojen liitto liittyy Carmaniaan

1220 (0/0): Jumalattaren syntymä

1238 (0/18): Elz Ast joutuu lunarilaisten käsiin. Karasal luovutetaan Jumalattarelle. 1. vapautus Karasalissa.

1247 (0/27): Jumalattaren jumalaksitulo.

1260 (1/13): Satraappi rakennuttanut palatsinsa ja aatelisten kaupunginosan osoittaakseen mahtiaan ja taitoaan.

1304 (2/3): Suolatimanttikommellus. Karasalin sulttaani karkottaa kaikki Kahdesti siunatun kansat ja vallannut heidän maansa.

1330 (2/29): Eolilainen petturi tappaa sulttaanin hänen palatsissaan.

1332-42 (2/31): Tyhjä valloitus

1375 (3/20): Shengin saapuminen.

1378 (3/23): Sheng ilmestyy Joranitin edessä ja hyväksyy pakkoveron. Ja sotajoukko?

1460 (4/51): SS kukistettu

1461: Carantesin taistelu

1462: Paimentolaiset sekasorrossa ja vetäytyvät Karasalista.

5/2: Paimentolaiset poissa

1506 (5/43): Kauhujen yö. FinEstun suku tuhotaan suurimmalta osin kauhujen yössä. RastarIningin suku kaappaa vallan

6/32: Robustus antanut Karasalin sulttaanille kauppamonopolin idästä länteen. Se huhutaan tehdyn pahansuovan Oronin sulttaanin vuoksi, joka oli uhmannut häntä.