Kultakukkula - Yelmalio haltioiden keskuudessa

Tämä on Yelmalion matka Kultakukkulalla, jonka aldryamit tuntevat.

Myytit
Metsiä piirittivät lukuisat ongelmat pahoina aikoina.
Ensin saapuivat tuulet, jotka uhkasivat repiä puut juuriltaan. Monet nousivat tuulia vastaan ja monet tuhottiin. Yksi näistä oli Yelmalio, puolustaja ja Metsäaurinko, joka seisoo tuulia vastassa. Ensin hän viskasi Salamakeihäänsä Orlanthia päin, joka nauroi ja nappasi sen kiinni vahingoittumatta. Sitten Yelmalio seisoi lujana ja hänet lyötiin maahan, hänen jalkansa murrettiin ja hänen panssarinsa revittiin hänen yltään. Jäljelle jääneet puut puhuivat tuulille ja suostuivat siihen, että ne taipuisivat ja sallisivat tuulten pauhata metsissä estämättä, jos tuulet eivät rikkoisi niiden latvoja. Yelmalion uhraus liikutti Orlanthin ja hän suostui niiden pyyntöön. Jopa nykyään jotkut puista unohtavat ja vastustavat tuulia vain murtuakseen ja tuhoutuakseen.
Toinen oli Zorak Zoran Tuhoaja, joka oli aina vihannut Aldryaa ja oli tappanut Flamalin. Hän näki haavoittuneen Yelmalion ja hyökkäsi tämän kimppuun suuren nuijansa kanssa. Hän voitti haavoittuneen jumalan ja hakkasi hänet melkein kuoliaaksi, mutta Yelmalio keräsi kaiken energiansa ja sinkosi tulensa Zorak Zorania päin polttaen tämän pahasti ja saaden tämän unohtamaan metsien vahingoittamisen, ainakin sen päivän ajaksi. Zorak Zoran pakeni jättäen Yelmaliolle kylmän kuoren. Kuitenkin hän oli niin pelästynyt syömistään tulista, että hän juoksi kirkuen metsistä, eikä edes nyt osaa käyttää tulia oikein. Kuitenkin metsät ovat joskus synkkiä jopa päiväsaikaan ja pelottelevat valmistautumattomia.
Kolmas oli Inora, kylmä Talvikuningatar. Hän levitti kylmyyttään halki maan ja imi viimeisen jäljelle jääneen elämänkipinän Yelmaliosta. Epätoivoissaan Yelmalio antoi Inoralle Loistavan viittansa, jos Inora suojelisi metsiä kylmyydeltä Lumivaipallaan. Inora heltyi Yelmalion vetoomusten liikuttamana ja salli Yelmalion elää, mutta otti Loistavan viitan ja asetti sen vaippansa päälle suojellakseen kasveja hänen isänsä ja Himilen, joka käveli mailla siihen aikaan, kylmyydeltä.
Lopulta saapuivat Pahat, Syöjät, jotka eivät rakastaneet mitään ja vihasivat kaikkea. He melkein tuhosivat Yelmalion, sillä hän oli alaston ja puolustuskyvytön metsissä, mutta hänen ystävänsä Arroin ja Haltioiden korkea kuningas näkivät hänet ja auttoivat häntä. Haltioiden korkea kuningas ajoi pois Syöjät ja Arroin antoi olemuksensa Yelmaliolle parantaakseen hänet. Siitä lähtien Yelmalio on auttanut metsiä ja on ensisijainen vartija Haltioiden korkean kuninkaan ohella.

Matka
Aldryamien tuntema Kultakukkula on pohjimmiltaan metsän puolustus, jossa Yelmalio puolustaa metsää tunkeilijoita vastaan, kukin heistä kukisti hänet, mutta hän onnistui metsän suojelemisessa kunkin tappion kautta. Toisin kuin tavallinen yelmaliolainen matka, tämä ei ole häviäjän matka, sillä Yelmalio onnistuu uhraamalla itsensä. Sen voi siksi nähdä myös moraalinäytelmänä, jossa itseuhrauksen opetus opetetaan nuorille haltioille.
Haltioiden yelmaliolaisille ei ole häpeäksi suorittaa matka ja yrittää voittaa. Ennen kaikkea he voivat puolustaa metsiä niin voitolla kuin tappiollakin. Tässä se eroaa tavallisesta yelmaliolaisesta versiosta.

Matkan etapit
Yelmaliolaisessa Kultakukkulan matkassa on neljä etappia.
Etapeilla Yelmalio ei saa parantaa itse minkäänlaisia matkalla aiemmin saatuja haavoja. Vain Inora ja Arroin saavat parantaa hänet.

Orlanth
Täällä Orlanth ryntää metsään ja taistelee Yelmalioa vastaan. Tämä on hiipimiskumautuskilpailu, jossa Yelmalio menee perinteisesti kilpimuurin muotoon ja yrittää vastustaa Orlanthin hyökkäyksiä. Kuitenkin Orlanth on liian vahva Yelmaliolle ja iskee tämän maahan.
Orlanth käyttää myrskytaikuutta täällä puhaltaakseen Yelmalion kumoon kutsuen usein voimakkaita tuulia tätä erityistä tarkoitusta varten. Orlanthin palkkio on yelmaliolaisen keihäs, jolla hän heittää Orlanthia (ja aina epäonnistuu), ja hänen haarniskansa.

Zorak Zoran
Yelmalion täytyy kukistaa tämä jumala tai hän menettää tulivoimansa.
Zorak Zoranin täytyy taistella Yelmalioa vastaan täällä. Jos Orlanth kukisti Yelmalion aikaisemmin, Yelmaliolla ei ole haarniskaa, eikä keihästä, eikä hän pysty heittämään Suojaa tai Kilpeä. Jos hänellä on Loistava viitta, hän voi heittää Auringonpaisteen ja Hohdon. Selvästikin tämä on eriarvoinen kamppailu. Jos Yelmalio kukisti Orlanthin, mutta antoi pois haarniskansa ja keihäänsä, hän voi silti heittää Kilven ja Suojan. Jos hän kukisti Orlanthin ja piti panssarinsa ja keihäänsä, hän voi taistella normaalisti.
Jos Zorak Zoran voittaa täällä, hän voi viedä kaikki Yelmalion omistamat tulivoimat. Tähän lukeutuvat taikaesineet, loitsut ja kyvyt. Hän voi päättää tappaa Yelmalion, mutta se torjutaan, jos Yelmalio heittää Oikeudenmukainen-luonteenpiirreheiton. Jos Yelmalio voittaa täällä, hän voi käyttää mitä tahansa Zorak Zoranin matkaajan omistamia tulivoimia ja voi käyttää niitä ilman normaaleja yelmaliolaisia rajoituksia.

Inora
Täällä Yelmalion täytyy vastustaa Inoran houkutuksia. Jos hän kukisti Zorak Zoranin, hän voi yrittää kukistaa Inoran saavuttaakseen alkuperäisen matkan tarkoituksen. Jotkut kesämatkaajat yrittävät tätä ajaakseen talven tiehensä.
Yelmalion täytyy kukistaa Inora täällä. Jos hän on kukistanut Orlanthin tai Zorak Zoranin, hänellä saattaa olla keihäänsä, haarniskansa tai tulensa mukanaan. Jos hänellä on keihäänsä tai tuli, hän voi yrittää kukistaa Inoran. Jos hänellä on panssarinsa, hänellä on suojaa Inoran aseita vastaan. Jos hänellä on tulensa, hänellä on suojaa Inoran kylmyyttä vastaan. Jos hän kukistaa Inoran täällä, hän pakottaa Inoran tiehensä maasta vuodeksi ja saa Hallitse-loitsun tai -kyvyn tai vastustuskyvyn kylmyyttä vastaan tai jonkin samantapaisen kyvyn.

Kaaos
Jos Yelmaliolla on haarniskansa, hän voi käyttää sitä ja heittää Suojan ja Kilven. Jos hänellä ei ole panssariaan, mutta hän kukisti Orlanthin ja antoi haarniskansa pois, hän voi heittää Kilven ja Suojan. Jos Orlanth kukisti hänet, eikä hänellä ole haarniskaansa, hän ei voi heittää Suojaa tai Kilpeä. Jos hänellä ei ole tultaan, hän ei voi heittää tulitaikoja. Jos hän vastusti Inoraa, hänellä ei ole Loistavaa viittaa, eikä hän pysty heittämään Hohtoa tai Auringonpaistetta.
Hän kohtaa lukuisia kaaosolentoja mutta alkaa aina perusluvusta. Jokaista etappia, jonka hän häviää, kohti kaaosolentojen lukumäärä lisääntyy perusluvun verran. Niinpä jos perusluku on 3 ja matkaaja häviää Orlanthille ja Zorak Zoranille, hän kohtaa yhdeksän kaaosolentoa, 3 Orlanthista, 3 Zorak Zoranista ja 3, joista aloitetaan. Tällä etapilla hänellä on yhä parantamattomia haavoja, jotka hän sai aikaisemmilla etapeilla, joten taistelun pitäisi olla epäreilu. Pidä mielessä, että kunkin kaaospedon pitäisi olla suunnilleen samaa tasoa kuin matkaaja - usein kaoottiset sankarimatkaajat suorittavat Kultakukkulan ja kohtaavat Yelmalion, Inoran, Orlanthin ja Zorak Zoranin.

Paluu
Jos kaaos kukisti Yelmalion, Arroin ja Haltioiden korkea kuningas pelastavat hänet. Näinä toimii usein sankarijoukko haltioita ja ihmisiä, jotka suorittavat toistuvasti osansa Kultakukkulassa. He ajavat kaaoksen pakosalle ja parantavat Yelmalion. Haltioiden korkea kuningas aseistaa Yelmalion uudella keihäällä ja uudella haarniskalla. Vastineeksi Yelmalio suostuu auttamaan metsien ja Arroinin puolustamisessa ja hänestä tulee haltioiden ystävä.
Jos Yelmalio kukistaa kaaoksen, Arroin ja Haltioiden korkea kuningas kohtaavat hänet pelastettavan sijasta liittolaisena. Jos hän kukisti kaaoksen ilman aseita, haarniskaa tai tulta, hän saa suuren palkkion, muutoin hän vain jää henkiin ja voi lisätä taistelun voittojen listaansa. On silti aivan mahdollista kukistaa Orlanth, Zorak Zoran ja Inora kullakin etapilla antamalla pois kykynsä aivan kuin hän olisi hävinnyt. Tämä osoittaa, kuinka voimakas ja hurskas hän on.

Suuri palkkio
Jumalulottuvuuden matkassa tämä on kuolemattomuus. Hän ei ikäänny, on immuuni tavallisille sairauksille ja tavalliselle kuolemalle. Häntä vahingoittavat vain riimu- tai taika-aseet. Hän parantuu normaalista vahingosta nopeasti, ehkä regeneroi kärsittyä vahinkoa. Vaikka hänet tapettaisiin, hän ei kuole aikana, joka on hänen MHT:nsa IH:inä, ja voi parantaa itsensä tänä aikana. Hän on immuuni toiminnalliselle lamaannukselle. Kaiken hänen kärsimänsä vahingon voi parantaa, vaikka näin ei voisi normaalisti tehdä. Kenties kaikki häneen tehty vahinko puolitetaan tai hänen MHT:nsa vähennetään ensiksi. Joka tapauksessa häntä on paljon hankalampi tappaa.
Harjoitusmatkoilla suuren palkkion hyödyt ovat vähäisempiä, mutta samantyylisiä. Matkan vaikeudesta riippuen matkaaja voi valita yhden tai useamman yllä olevista kyvyistä. Noviisisankarimatkaajat saavat yhden kyvyn, riimutason henkilöt saattavat saada kaksi tai useampia kykyjä. Voi olla, että yksi kyky saadaan kutakin matkalla kukistettua vihollista kohden, joten matkaaja, joka kukistaa Orlanthin, Zorak Zoranin, Inoran ja kaaoksen, voi saada neljä kykyä, vaikkakin noviisit saavat yleensä vain yhden kyvyn.


Teksti copyright © Simon E. Phipp.
Käännös copyright © Matti Järvinen.
In English


Pääsivu
RuneQuest
Seikkailut
Pelihahmot
Tarinat
Kartat
Lomakkeet
Käännökset
Irkkipelit
Muuta
Palaute
Vieraskirja