Irkkipelin ohjeita

Yleistä pelistä
Peluutan RuneQuestia irkissä ja näin ollen se on hiukan erilaista kuin silloin, kun pelataan aivan kasvokkain. Sen vuoksi olen kirjoittanut pienen ohjeistuksen avuksi ja hyödyksi niitä varten, jotka ovat tulossa peliini. Kun periaatteet ovat selvillä, niin pelaaminenkin sujuu miellyttävämmin.
Irkkipeli pelataan luomallani irkkikanavalla, jossa pelaajien ja pelinjohtajan lisäksi saa olla yleensä katsojia läsnä. Luonnollisestikaan katsojat eivät saa puuttua peliin. Irkkikanava on yleensä sama kuin vetämäni seikkailun nimi eli esimerkiksi #hulluprax tai #yovalon.
Kaikkien pelaajien tulisi olla ajoissa paikalla irkkikanavalla ja mielellään ilmoittaa etukäteen minulle, mikäli ilmenee jokin este, ettei pelaaminen onnistu. Jos peli on alkamassa, eikä jotakuta pelaajaa näy, saatan yrittää tavoittaa häntä vielä kännykällä, jotta hän pääsisi mukaan peliin. Muuten peli joudutaan aloittamaan ilman poissa olevaa pelaajaa tai pahimmassa tapauksessa koko peli perumaan. Peruminen on todella ikävä vaihtoehto muiden pelaajien kannalta.
Ennen pelin alkamista jokainen pelaaja muuttaa nimensä hahmonsa nimeksi, jotta jokainen tietää helposti, kuka hahmoista on kyseessä. Poikkeuksena olen tietysti minä, joka toimin luonnollisesti pelinjohtajan nimellä. Toisia pelaajia puhutellaan sitten pelin aikana roolinimellä.
Julkinen keskustelu ja hahmon tekojen kuvailu tapahtuu normaalisti irkkikanavalla, jonka kaikki näkevät. Minä pelinjohtajana kuvailen tällä puolella kaikkea yleistä ja EPH:jen tekemisiä ja repliikkejä. Pidän myös privaattiyhteyttä kaikkiin pelaajiin ja tätä kautta voin keskustella pelaajan kanssa kaikesta, mikä on tarpeen. Privaattikeskustelun kautta hoidetaan myös RuneQuestin kykyheitot yms.
Pelaajien ei tulisi keskustella keskenään privaatisti, ellei hahmoilla ole Ajatuslinkin kaltaista jatkuvaa yhteyttä toisiinsa tai ellei hahmolla ole sopivaa mahdollisuutta kuiskata tai muulla tavoin viestiä toiselle hahmolle muiden kuulematta. Pysyvää mutta toiselle pelaajille näkymätöntä yhteyttä (kuten lemmikin ja velhon yhteyttä) varten voidaan luoda erillinen irkkikanava tarvittaessa.
Hyväksi voisi olla, että jokainen pelaaja kirjottaisi hyvissä ajoin ennen peliä hahmonsa tiedot hahmolomakkeelle, jotta tietojen katsominen ja väsymys-, kesto- ja taikapisteiden seuranta olisi helppoa. Kaikki ne kyvyt, joita ei ole hahmon numerotiedoissa erikseen mainittu, ovat perusosaaminen plus kykybonus. Tämä koskee tietysti vain ihmisiä. Tarvittaessa hahmolomakkeen voi tulostaa lomakesivultani tai mistä tahansa muualta netistä.
Pelissä suositellaan käytettävän kirjakieltä kuvailussa ja keskustelussa minun kanssani kanssa privaatisti, mutta hahmojen repliikit voi sovittaa puhekielimäisemmiksi. Tietystä tässäkin pitää ottaa huomioon hahmon asema ja otaksuttu puhetyyli. Murteen käyttäminen voi jopa lisätä tunnelmaa ja tehdä hahmon elävämmäksi.
Pelin säännöt ovat suunnilleen samat suomenkielisen RuneQuestin Pelaajan kirjassa ja Riimumestarin kirjassa esitetyt. Käytän muutamia muutoksia perussääntöihin ja niistä löytyy lista. Joka tapauksessa säännöt ovat vain pelin avuksi, eivät mikään ehdoton totuus.
Pelissä tarkoitus on pitää hauskaa ja eläytyä hahmoihin, ei tavoitella pelkästään omaa hyötyä pelaajan näkökulmasta. Tosin jos hahmo on häikäilemätön omaneduntavoittelija, häntä saa pelata sellaisena, mutta tällöinkin hahmo pyrkii tavoitteeseensa vain omien, ei pelaajan kykyjen kautta. Jos käy niin pahasti, että joku hahmoista kuolee, se lisää vain realismia. Pelaajat eivät pelaa siis millään tavalla minua tai toisiaan vastaan, vaan heidän hahmojensa pyrkimykset kertovat heidän tavoitteensa pelissä. Minä en myöskään yritä tarkoituksellisesti tappaa hahmoja, mutta luonnollisesti vihamieliset EPH:t tai muut vaarat saattavat onnistua siinä.

Pelin käytäntö
Pelissä puhe olisi tarkoitus erottaa muusta kuvauksesta laittamalla se lainausmerkkeihin. Hahmon nimi itsessään kertoo, kuka on puhujana, joten mitenkään tarkemmin sitä ei tarvitse ilmaista. EPH:jen kohdalla minä aina ilmoitan, kenen repliikistä on kyse, jos EPH:jen puheet ovat vaarassa sekaantua. Hahmojen tekoja puolestaan ei tarvitse ilmoittaa /me-komennolla tai laittamalla tähtimerkkien väliin (*tekee jotakin*), vaan ne voi kirjoittaa suoraan ruudulle ilman mitään erityisiä merkkejä. Joitakin yleisiä kommentteja, jotka eivät koske millään tavalla hahmoa, voi harkiten kirjoittaa, mutta nämä suosittelen selvyyden vuoksi laitettavan sulkuihin.
Kun hahmo haluaa käyttää jotakin kykyään tai heittää loitsun, tulee hahmon pelaajan ilmoittaa aikomuksesta minulle privaattikeskustelun kautta. Sen jälkeen pelaaja voi minulta kehotuksen saatuaan käyttää privaattikanavalla toimivaa noppakoodia, joka arpoo satunnaisen luvun sen mukaan, mitä noppaa halutaan käyttää. Noppakoodi toimii komennolla "noppa numero", jossa numero tarkoittaa nopan korkeinta mahdollista pistearvoa. Esimerkiksi d100 mallintuu komennolla "noppa 100". Tietysti sellaiset heitot, joita pelaaja ei saa nähdä, jäävät minun heittävikseni.
Pelaajan tulisi itse pitää huolta kuluneista väsymys-, kesto- ja taikapisteistä, sillä minä en voi niitä mitenkään valvoa. Tämä siis tarkoittaa sitä, että pisteet ovat kaiken kaikkiaan pelaajan vastuulla ja toivon pelaajien olevan siinä rehellisiä. Pelaaja saa myös huolehtia siitä, mitä riimuloitsuja hänellä vielä on jäljellä.
Taistelussa pelaajien tulee ilmoittaa minulle, mitä he aikovat tehdä, ja he voivat kuvailla aikomuksensa yleisellä puolella ja ilmoittaa ne myös suullisesti hahmotovereilleen. Pelaajan heitettyä tarvittavat nopanheitot kerron seurauksen pelimekaniikan kautta privaattikeskustelussa ja yleisellä puolella kuvailemalla niitä EPH:jen kannalta. Privaattikeskustelussa kerron myös numerotietojen kautta, mitä vahinkoa EPH:t puolestaan hahmoille aiheuttavat.
Minulta voi milloin tahansa kysyä mitä tahansa peliin tai hahmon havaintoihin liittyvää asiaa. Selitän sen sitten privaatisti, mikäli havainto esimerkiksi koskee ainoastaan yhtä hahmoa. Täytyy kuitenkin huomioida se, että minulla voi olla hyvinkin kiire, jos minun täytyy vastailla yhtä aikaa kaikille pelaajalle privaattikeskustelussa, joten vastaaminen saattaa toisinaan hiukan kestää. Siksi kannattaa vain odottaa kärsivällisenä vastausta, koska ennemmin tai myöhemmin ehdin huomioida jokaisen pelaajan. Vaikka yleisellä puolella tapahtumat näyttäisivätkin totaalisesti loppuvan, se siitä ei kannata huolestua, koska saatan silloin selittää jotakin privaattipuolella.
Minulla on ollut tapana kirjoittaa irkkipelin login pohjalta tarinoita pelikerrasta. Käytän niissä hahmojen suoria repliikkejä ja pyrin ottamaan mukaan mahdollisimman paljon tapahtumia. Jotakin turhaa ja epäolennaista saatan karsia, mutta muuten tarinat kertovat aika tarkkaan, mitä pelissä tapahtui. Näistä tarinoista on sitten helppoa lukea edellisen pelikerran tapahtumat, jos ne ovat päässeet unohtumaan - edellyttäen, että olen ehtinyt tarinan jo kirjoittaa.
Irkkipeleistäni mahdollisesti herääviä kysymyksiä voi esittää minulle sähköpostilla tai irkkikanavalla #runequest.
RuneQuest
Irkkipelit
Ohjeet
Säännöt
Ehilmin valo
Hullu Prax
Karhunkaato
Riskimaa
Tulen maa
Yövalon varjossa
Palaute
Vieraskirja