Gloranthan kultit

Sisältö: Gloranthan kultit -kirja
Sivumäärä: 132
Kirjoittajat: Sandy Petersen, Greg Stafford, Steve Perrin, Charlie Krank
Käännös: Pasi Janhunen, Niko Mikkanen
Julkaisija: Ace-Pelit Oy
Julkaisuvuosi: 1990
Englanninkielinen alkuteos: Gods of Glorantha

Kuvaus
Gloranthan kultit on kirjanen, joka nimensä mukaisesti kuvaa Gloranthan uskontoja. Sen tarjoaa aluksi lyhyen myyttisen katsauksen Gloranthaan, kohtuullisen hyvän Gloranthan kartan, tärkeimpien pantheonien eli uskontoryhmien suppeat ja ylimalkaiset kuvaukset, yleistä tietoa kulteista ja niiden toiminnasta sekä listan riimuista.
Kirjan pääsisältö ovat sivun tai muutaman pituiset kuvaukset 60 gloranthalaisesta kultista. Näissä kuvauksissa kerrotaan ensin hyvin lyhyesti kultista, luetellaan sitten kultin jäsenyysasteet, niiden vaatimukset ja hyödyt, ja lopuksi tarjotaan kultin omien loitsujen ja mahdollisten kykyjen kuvaukset. Varsinaisten kulttien lisäksi kirjassa on pitkä aakkosellinen lista Gloranthan jumalista (myös niistä, joiden kulttikuvausta kirjassa ei ole) lyhyine luonnehdintoineen.
Loppupuolelta löytyvät eri uskontoryhmien pappien ja papitarten kertomuksia palvojille, jotka esittävät kaikille suunnilleen samat kysymykset. Vastaukset taas annetaan kunkin papin tai papittaren oman näkemyksen mukaan ja heille ominaisella tyylillä. Tämän jälkeen seuraa lista uskontoryhmän tärkeimmistä jumalista.
Kirjan lopussa annetaan gloranthalainen kalenteri ja luetellaan eri kulttien pyhäpäivät.

Oma arvioni
Gloranthan kultit on periaatteessa hyvä opus, mutta sen tarjoama tieto on kovin niukkaa. Gloranthan mytologiasta saa kirjan pohjalta varmasti aika hataran kuvan, eivätkä lyhyet ja tiivistetyt kulttikuvaukset kerro kunnolla kultin asemasta, tavoista ja sellaisista piirteistä, saati sitten kulttien myyteistä, jotka kuitenkin ovat Gloranthassa hyvin olennaisia. Pappien ja papitarten kertomukset onneksi hiukan korvaavat tätä puutetta, mutta niiden antama tieto on kovin yleisluontoista, eikä niinkään yksittäistä kulttia koskevaa.
Kulttien yhteinen perustieto on hyödyllistä täydennystä Pelaajan kirjassa kerrotulle tiedolle. Riimujen, riimumetallien ja Gloranthan kalenterin kaltaiset yksityiskohdat tuovat Gloranthaa esiin mukavasti, vaikka ne käydäänkin läpi suppeasti, eikä riimulista ole kovin täydellinen. Lyhyet kulttikuvaukset toimivat siinä mielessä hyvin, että niistä on näppärää silmäillä kulttien edellytyksiä, loitsuja ja kykyjä, mutta syvällinen kulttuurillinen yhteys olisi kyllä myös tarpeen. Kulttien pelaaminen paremmin vaatii kyllä aika välttämättä pidempiä kulttikuvauksia tai ainakin lisätietoa kulteista. Ilmeisesti kritiikistäni huolimatta olen tullut käyttäneeksi Gloranthan kultteja paljon, sillä oman kirjani selkämys on aivan riekaleina ja osa sivuista irtonaisina.

Etsi Fantasiapeleistä
Pääsivu
RuneQuest
Seikkailut
Pelihahmot
Tarinat
Kartat
Lomakkeet
Käännökset
Irkkipelit
Muuta
Palaute
Vieraskirja