Glorantha: Introduction to the Hero Wars

Sisältö: Glorantha-kirja
Sivumäärä: 256+kannet
Kirjoittajat: Greg Stafford, Peter Metcalfe, Roderick Robertson.
Julkaisija: Issaries, Inc.
Julkaisuvuosi: 2000

Kuvaus
Glorantha: Introduction to the Hero Wars on Gloranthan maailmasta yleiskuvan antava kirja, jonka voi rinnastaa RuneQuestin Glorantha-pakettiin. Kirjassa kuvataan samalla tavalla historiaa, alueita ja kulttuureja, joskin kuvausta ei ole juurikaan kytketty Hero Warsin sääntöihin.
Ensimmäisenä kirjassa on Gloranthan sisemmän maailman kartta. Sen jälkeen seuraa lyhyt johdantoluku. Siinä mainitaan yleistä Gloranthan rakenteesta, kansoista, riimuista ja jumalista. Toinen ja kolmas luku käsittelevät Gloranthan mytologiaa ja historiaa. Käsittely on samantapainen kuin RuneQuestin Glorantha-kirjassa tai Kauhun ja pimeyden kulteissa ja seuraa siis monomyyttistä esitystä.
Seuraavat 17 lukua käsittelevät Gloranthan maantieteellisiä alueita ja kulttuureja. Käsitellyt alueet ovat Seshnela, Ralios, Fronela, Peloria, Maniria, Autiomaa, Kralorela, Verenela (so. Teshnos), valtameret, Pamaltela ja ulommat rajat. Kuvausten pituus vaihtelee Pelorian yli 40 sivusta Seshnelan viiteen sivuun. Aluekuvauksessa keskitytään paikallisiin tärkeisiin seutuihin ja uskontoa selostetaan erikseen laatikoissa. Maantiedettä havainnollistavat alueiden kartat ja alueen tärkeitä henkilöitä nostetaan esiin pienissä tekstipätkissä, samoin erikoisia asioita, kuten Juggernaut tai Kotkanpesä. Joistakin alueista tarjotaan myös kulttuurillisia vastauksia perustavaa laatua oleviin kysymyksiin.
Uloimpien rajojen kuvaus poikkeaa muista alueista, sillä siinä kuvaukset ovat suppeampia. Kappale käsittelee pohjoista Altinelaa, itäistä Theyalaa, eteläistä Sakumia, läntistä Luathelaa, tuonpuoleisen sankariulottuvuuksia, Näkyvää taivasta, Taivasmaailmaa, Alamaailmaa, Ylempiä valtakuntia ja kaaosta.
Glorantha-kirjan käsittelemät kulttuurit ovat malkionit, mostalit, aldryamit, dracoliskot ja uzit. Näissä kulttuurikuvauskappaleissa selostetaan ensin yleisesti kulttuuria ja annetaan sen jälkeen lyhyesti sen historiaa. Kulttuurin tärkeitä alueita nostetaan esiin ja lopuksi selitetään kulttuurin sisäistä vaihtelua. Lunarilaisten, orlanthien, kralorelalaisten ja Pentin ja Autiomaan paimentolaisten hiukan samantapaiset kulttuuriselostukset sisältyvät alueellisiin kuvauksiin, joten niitä varten ei ole erillistä kappaleita.
Kirjan kappale 21 on viimeinen ja siinä kerrotaan lyhyesti Gloranthan tulevaisuudesta. Kappaleessa esitetään ajatuksia siitä, kuinka sankarien sodat tulevat kehittymään eri alueilla ja mitä suunnitelmia milläkin rodulla on.
Glorantha-kirjassa ei ole kuin hyvin suppea sisällysluettelo. Täydellisempi sisällysluettelo on kuitenkin Issariesin sivuilla. Sieltä löytyy myös joitakin kirjaan päässeitä mokia korjaava virhelista. Luettavissa on myös hiukan muokattuna Glorantha-kirjan luku ulommista rajoista.

Oma arvioni
Glorantha-kirja on yksi suosikeistani Hero Wars ja HeroQuest -kirjojen joukossa, vaikka se osaksi toistaakin samaa asiaa kuin RuneQuestin Glorantha-pakkaus. Mukana on kuitenkin piristävä määrä uutta tietoa ja uusia paljastuksia. Esimerkiksi Verenelan eli Teshnoksen kuvausta on kehitetty eteenpäin ja Glorantha-kirja yhdistää melko mukavasti uuden tiedon vanhaan. Samoin esimerkiksi malkionismia koskeva kappale selkeyttää hyvin malkionismin perusasiat, jotka ovat liikkuneet epävirallisissakin julkaisuissa.
Glorantha-kirjan vahvuus RuneQuestin Glorantha-pakettiin verrattuna on se, että se käsittelee aidosti koko Gloranthaa, myös maallisen maailman ulkopuolisia seutuja. Pamaltela ja valtameret ovat hyvä lisä ja Altinelan kaltaiset tarunhohtoiset paikat ovat omiaan lisäämään kiinnostusta kirjaa kohtaan. Uudet väläyksen sankarien sotien tulevaisuudesta kiehtovat myös mieltäni suuresti ja ne yhdistettyinä Genertela-kirjan mainintoihin antavat kiinnostavia ideoita.
Kirjan kuvitus on vaihtelevaa. Jotkut kuvat, kuten sivun 73 Pyhän Hrestolin katedraali ja sivun 211 Rautakaupunki, ovat hienoja, kun taas toiset, kuten sivun 193 mustanpuhuva kuva Valon ja valottomuuden sillasta ja sivun 202 suttuinen kuva käärmeestä ja elefantista, ovat vähemmän silmiä hiveleviä. Kokonaisuutena hyviä tai kohtuullisen hyviä kuvia on enemmän kuin huonoja kuvia. Sen sijaan kansikuva näyttää minusta jotenkin irvokkaalta ja turhan dramatisoidulta. Kirjan kartat ovat minusta kohtalaisen hyviä, mutta ne ovat yksityiskohdiltaan kovin suppeita esimerkiksi RuneQuestin Genertela-kirjan tai Missing Lands -kirjan karttoihin verrattuina.
Kokonaisuutena Glorantha-kirja on erinomainen yleiskatsaus Gloranthasta ja sopii sellaisellekin henkilölle, joka ei tiedä vielä mitään Gloranthasta. Yleiskatsauksenomaisuudessa on kirjan heikkouskin: yksin sen avulla on aika vaikea peluuttaa jollakin alueella kampanjaa, koska tieto on kuitenkin aika pinnallista. Jos omistaa RuneQuestin Glorantha-pakkauksen, Hero Warsin Glorantha-kirja ei tuo mitään suorastaan mullistavan uutta. Uutta Glorantha-tietoa janoavalle Glorantha-kirja on kuitenkin loistava ostos.

Etsi Fantasiapeleistä
Pääsivu
RuneQuest
Seikkailut
Pelihahmot
Tarinat
Kartat
Lomakkeet
Käännökset
Irkkipelit
Muuta
Palaute
Vieraskirja