Omistamani RuneQuest- ja Glorantha-tuotteet

Alla on listattuna kaikki omistamani RuneQuest- ja Glorantha-tuotteet ja yritän päivittää listaa aina sitä mukaa, kun teen uusia hankintoja. Klikkaamalla niitä tuotteita, joissa on linkki, pääsee lukemaan kirjoittamani kuvauksen ja arvostelun kyseisestä tuotteesta ja sen perusteella voi esimerkiksi arvioida, onko tuote ostamisen arvoinen. Toki kannattaa muistaa arvostelua lukiessaan, että se on todellakin vain oma subjektiivinen mielipiteeni. Fantasiapeleistä kannattaa katsoa RuneQuest- ja Glorantha-kirjoja, vaikka kaikkia siellä ei enää ole saatavilla. Omia kirjojani en nimittäin myy. :)
Joskus saatan innostua kirjoittelemaan lisääkin tuotteiden kuvauksia ja arvosteluja, mutta se ei välttämättä tapahdu kovin nopeasti. Siitä huolimatta olen kyllä valmis kertomaan omistamieni tuotteiden sisällöstä, jos mietityttää, kannattaako opukseen rahojansa laittaa. Tällöin kannattaa ottaa yhteyttä sähköpostilla.

Suomenkieliset viralliset RuneQuest-tuotteet
Aarnikotkien saari + muinainen kartta ja oheismateriaali
Auringon Kreivikunta
Fantasiakaupungit
Glorantha: Genertela, Sankarien sotien manner -pakkaus
Glorantha kirja
Genertela kirja
Pelaajan opas Genertelaan
Genertelan kartta
Gloranthan kultit
Gloranthan olennot ja salaisuudet
Gloranthan Vanhat Rodut
Kampanjakartta
Kauhun ja pimeyden kultit
Käärmepiipun syvänne
Omenakuja
Peikkomaat
Riimumestarin kirja
RuneQuest-pakkaus
Pelaajan kirja
Pelinjohtajan kirja
Nopat
Sienikkäät

Suomenkieliset epäviralliset RuneQuest- ja Glorantha-tuotteet
Magus 1
Magus 2
Magus 3
Magus 4
Magus 5
Magus 6
Magus 7
Magus 9
Magus 11
Magus 12
Magus 13
Magus 14
Magus 15
Magus 16
Magus 17
Magus 18
Magus 20
Magus 21
Magus 28
Magus 30
Magus 33
Magus 34
Magus 35
Magus 37
Magus 38
Magus 39
Magus 40
Magus 44
Seikkailija 4
Seikkailija 6
Seikkailija 7
Seikkailija 8
Seikkailija 9

Englanninkieliset viralliset RuneQuest- ja Glorantha-tuotteet
Borderlands & Beyond
Cult Compendium
Daughters of Darkness + Menetian kartta
Dorastor: Land of Doom + Talastar-paperit ja Dorastorin kartta
Dragon Pass (lautapeli, Chaosiumin versio vuodelta 1980)
Eldarad: The Lost City
City Book
Adventure Book
Map Book
Kartat
Games Master's Screen
Griffin Mountain (uudelleenjulkaisu)
Heroes, vuosikerta 1, numero 1
Heroes, vuosikerta 1, numero 2
Heroes, vuosikerta 1, numero 3
Heroes, vuosikerta 1, numero 4
Heroes, vuosikerta 1, numero 5
Heroes, vuosikerta 1, numero 6
Heroes, vuosikerta 2, numero 1
Heroes, vuosikerta 2, numero 2
Heroes, vuosikerta 2, numero 3
Heroes, vuosikerta 2, numero 4
King of Dragon Pass (tietokonepeli)
King of Sartar
Land of Ninja
Players Book
Gamemaster Book
Scenarios Book
Japanin kartta
Lords of Terror
Monster Coliseum
Coliseum Book
Monster Book
Lomakkeita, taulukoita, kartta, kaavioita, mitta
Pavis & Big Rubble
River of Cradles + kartat
RuneQuest (toinen laitos)
RuneQuest Companion
RuneQuest Deluxe Edition
Shadows on the Borderland + pelinjohtajan vihkonen ja kartat
Strangers in Prax
The Collected Griselda
The Complete Griselda
The Haunted Ruins + Taistelujen laakson kartta
Troll Gods
Troll Cults Book
Jonstown Compendium
Kartta peikkoalueista
Trollpak
Uz Lore
Book of Uz
The Munchrooms
Dagori Inkarthin kartta, Sienikkäiden kartta, peikkoruokalista, peikkohahmolomakkeita
Vikings
Players Book
Gamemaster Book
Scenarios Book
Vikings Digest
Hahmolomakkeita
Players Map
Wyrms Footnotes, numero 7
Wyrms Footnotes, numero 11
Wyrms Footnotes, numero 12
Wyrms Footnotes, numero 13
Wyrms Footnotes, numero 14
Wyrms Footprints

SoloQuest-kirjat
Scorpion Hall
SoloQuest
The Snow King's Bride

Judges Guild
Broken Tree Inn
Duck Pond
Runequest Judges Shield

Mongoose Publishingin RuneQuest
Arms & Equipment
Companion
Cults of Glorantha 1
Cults of Glorantha 2
Glorantha - the Second Age
Jrustela
Legendary Heroes
Magic of Glorantha
Monsters
Player's Guide to Glorantha
Ralios
Rune of Chaos
RuneQuest (Kenneth Hiten omistuskirjoituksella!)
The Clanking City
Trolls: A Guide to the Uz

Epäviralliset englanninkieliset RuneQuest- ja Glorantha-tuotteet
3D Programme Book (Greg Staffordin omistuskirjoituksella!)
A Rough Guide to Boldhome + The Boldhome Bugle
A Rough Guide to Glamour
A Rough Guide to Pavis City
Beyond Pavis
Codex, numero 1
Codex, numero 2
Codex, numero 3
Convulsion c4 Anthology
Enclosure, numero 1
Enclosure, numero 2
Gorp 2 1/2
Heroes of Wisdom, The Jonstown Guide
Kree Mountain
Magnus Liber Rerum
Moon Rites, The Jelenkev Varolium, Volume 1
New Lolon Gospel, numero 1
New Lolon Gospel, numero 2
Pavic Tales, numero 1
Pavic Tales, numero 2
Pavic Tales, numero 3
Pavic Tales, numero 4
Pavic Tales, numero 5
Pavic Tales, numero 6
Pavic Tales, numero 7
Pavic Tales, numero 8
Pavic Tales, numero 9
Questlines
Questlines II
RuneQuest Adventures, numero 1
RuneQuest Adventures, numero 2
RuneQuest Adventures, numero 3
RuneQuest Adventures, numero 4
RuneQuest Adventures, numero 5
RuneQuest Adventures, numero 6
RuneQuest-Con 2
Sons of Kargzant
Tales of the Reacing Moon, numero 1
Tales of the Reacing Moon, numero 2
Tales of the Reacing Moon, numero 3
Tales of the Reacing Moon, numero 4
Tales of the Reacing Moon, numero 5
Tales of the Reacing Moon, numero 6
Tales of the Reacing Moon, numero 7
Tales of the Reacing Moon, numero 8
Tales of the Reacing Moon, numero 9
Tales of the Reacing Moon, numero 10
Tales of the Reacing Moon, numero 11
Tales of the Reacing Moon, numero 12
Tales of the Reacing Moon, numero 13
Tales of the Reacing Moon, numero 14
Tales of the Reacing Moon, numero 15
Tales of the Reacing Moon, numero 16
Tales of the Reacing Moon, numero 17
Tales of the Reacing Moon, numero 18
Tales of the Reacing Moon, numero 19
Tales of the Reacing Moon, numero 20
Tarsh War
The Book of Drastic Resolutions, Chaos
The Book of Drastic Resolutions, Darkness + Kyger Litorin kulttilehtinen
The Book of Drastic Resolutions, Prax
The Broken Council Guidebook
The Four Scrolls of Revelation
The Legacy of Pavis
The Lives of Sedenya
The Masks of Pavis
The Meints Index to Glorantha II
The Path of the Damned, Kero Fin, Part One (sarjakuva)
The Path of the Damned, Kero Fin, Part Two (sarjakuva)
The Path of the Damned, Kero Fin, Part Three (sarjakuva)
The RQ-Con 2 Compendium
The RuneQuest-Con Compendium
The RuneQuest-Con Program
The Shadows of Pavis
The Unspoken Word, numero 1, Tarsh in Flames
The Unspoken Word, numero 2, The Thieves' Arm
The Unspoken Word, numero 3, In Wintertop's Shadow
The World's Greatest Tournament
The Zin Letters, numero 1
The Zin Letters, numero 2
Tradetalk # 1
Tradetalk # 2
Tradetalk # 3
Tradetalk # 4
Tradetalk # 5
Tradetalk # 6
Tradetalk # 7
Tradetalk # 8
Tradetalk # 9
Tradetalk # 10
Tradetalk # 11
Tradetalk # 12
Tradetalk # 13
Tradetalk # 14
University of Sog City Conference Guide
University of Sog City Proceedings In Malkionism
Unspoken Wordin kampanjakartat 1
Dagori Inkarthin kartta
Esrolian kartta
Heortinmaan kartta
Imtherin kartta
Paviksen kreivikunnan kartta
Tarshin kartta
Unspoken Wordin kampanjakartat 2
Erigian kartta
Lunarin imperiumin kartta
Mirinin ristin kartta
Pamaltelan kartta
Praxin kartta
Wintertop Fair
World of Glorantha -käsikirjoituskopio (Greg Staffordin nimikirjoituksella)
Ye Booke of Tentacles, numero 1
Ye Booke of Tentacles, numero 2
Ye Booke of Tentacles, numero 3
Ye Booke of Tentacles, numero 4
Ye Booke of Tentacles, numero 5

Apprentices Guild
Behind the Masque
Children of Entropy
Children of the Red Goddess
Cults of Light and Death

HeroQuest ja Hero Wars -tuotteet
Anaxial's Roster
Deluxe Hero Wars
Hero Wars
Narrator's Book
Gloranthan Visions
Gloranthan ja Lohikäärmesolan kartat
Nippu lomakkeita, taulukoita ja muuta
Dragon Pass: Land of Thunder
Glorantha: Introduction to the Hero Wars
Hero's Book
HeroQuest (kovakantinen versio Nysalorin riimulla ja Greg Staffordin nimikirjoituksella!)
HeroQuest Voices
Imperial Lunar Handbook, volume 1: The Lunar Empire
Imperial Lunar Handbook, volume 2: Under the Red Moon (Tentaclesin erikoispainos)
Masters of Luck and Death
Men of the Sea
Sartar Rising, volume 1: Barbarian Adventures
Sartar Rising, volume 2: Orlanth is Dead!
Sartar Rising, volume 3: Gathering Thunder
Storm Tribe
Thunder Rebels
Uz: the Trolls of Glorantha

Pre-Publication Works -kirjat
Arcane Lore
History of the Heortling Peoples
Revealed Mythologies (Greg Staffordin nimikirjoituksella!)
The Entekosiad
The Fortunate Succession
The Glorious Reascent of Yelm
The Middle Sea Empire
The Missing Lands (Greg Staffordin nimikirjoituksella!)
Pääsivu
RuneQuest
Seikkailut
Pelihahmot
Tarinat
Kartat
Lomakkeet
Käännökset
Irkkipelit
Muuta
Palaute
Vieraskirja