The Missing Lands

Sisältö: The Missing Lands -kirja
Sivumäärä: 116+kannet
Kirjoittajat: Greg Stafford, Sandy Petersen
Julkaisija: Unspoken Word Issaries, Incin lisenssillä
Julkaisuvuosi: 2002

Kuvaus
The Missing Lands on ns. Work In Progress -kirja eli se ei ole suoranaisesti täysin viimeisteltynä julkaistu teos vaan enemmän tai vähemmän keskeneräinen ja hiomaton opus. Kirja on koottu materiaalista, josta suunniteltiin tehtävän Pamaltelaa käsittelevä The Pamaltela Book RuneQuestin kolmosversioon. Kirjaa ei koskaan ilmestynyt, mutta The Missing Landsin kautta pääsee käsiksi tuohon materiaaliin, kuten myös valtameriä ja saaria käsitteleviin artikkeleihin.
The Missing Lands jakautuu karkeasti kahteen osaan: toinen käsittelee valtameriä ja saaria ja toinen Pamaltelaa. Alueiden kuvaukset ovat hyvin samantapaisia kuin Genertela-kirjassa. Otsikon jälkeen seuraa alueelle tyypillinen tervehdys. Sitten kuvataan alueen maastoa, asukkaita, kulttuuria, kieltä, hallintoa, armeijaa ja uskontoa. Seuraavaksi tulee joidenkin alueen tärkeiden henkilöiden kuvauksia ja alueen historiaa. Lopuksi selostetaan alueen historiaa. Mukana on myös osassa artikkeleista alueen tavallisia tai harvinaisia tapahtumia ja alueen karkea kartta.
Teoksen ensimmäinen osa tarjoaa lyhyitä kuvauksia valtameristä ja hiukan pidempiä selostuksia eräistä valtameren älykkäistä roduista: tritoneista, niiadeista, gnydroneista, ludokeista, malaspeista, ouoreista, ysabbauista, zabdamareista, dwerulaneista, sinihaltioista ja meripeikoista. Useimmista kuolevaisista lajeista annetaan myös levinneisyysalue ja kuva. Sen jälkeen selostetaan merikansan jumalia ja jumalien sukulaisuussuhteista. Sivun verran on tekstiä myös meren eri tasoista.
Seuraavaksi teoksessa siirrytään käsittelemään Gloranthan saaria. Aluksi annetaan suppeat kuvaukset joistakin epätavallisista saarista, kuten Rautakaupungista, Kylerelasta, Kolmen askeleen saarista, Luathojen saarista ja Daria Istoksen saarista. Mukana on kartta, joka osoittaa näiden saarien sijainnin. Varsinaiset pitkät aluekuvaukset käsittelevät Itäisiä saaria (vain pieni osa saarista kuvataan) Jrustelan saaria, Kumankun saaria, Loralia, Slonia (joka ei ole varsinaisesti saari), Teleosta, Vadelien saaria ja Vormainia. Lopuksi on joillekin saarille tapahtumataulukoita. Tekstin ohessa on joitakin pieniä artikkeleita, kuten Gloranthan uloimmilla vesillä purjehtivia sanderevenejä käsittelevä katsaus.
Kirjan toinen osa kuvaa sitten Pamaltelan alueita. Heti alussa on taulukko, jossa Pamaltelan historiaa on jaoteltu eri kausiin. Kuvatut alueet ovat Errinoru, Fonrit, Jolar, Kothar, Maslo, Tarien ja Umathela. Aluekuvausten jälkeen seuraa kartta, josta näkyy Merten sulun eteneminen Gloranthassa ja waertageista annetaan sivun mittainen katsaus. Mereen liittyy myös usean sivun mittainen artikkeli gloranthalaisista veneistä RuneQuestin numerotiedoilla ja merta käyvistä kansakunnista. Sen jälkeen tulee selostusta purjehtimisesta Gloranthassa ja sitä havainnollistavat kartat, jotka ilmaisevat tuulia ja merivirtoja eri vuodenaikoina. Karttojen jälkeen annetaan jonkin verran tietoa Sulusta ja Avautumisesta sekä Dormalin teoista.
Kirjan loppuosassa on kahden sivun mittainen pamaltelalainen luomistarina ja joitakin Pamaltelaa koskevia tekstejä. Mukana on myös Mitä isäni minulle kertoi -tyyppinen artikkeli doraddeista, joskin se on melko keskeneräinen. Pamaltelan haltioista annetaan lyhyt katsaus ja kirjan päättää seitsemänsivuinen keskeneräinen fiktiivinen katkelma, joka on kirjoitettu jo 1960-luvulla.

Oma arvioni
The Missing Lands on yksi suosikkikirjoistani, sillä se antaa varsin runsaasti tietoa Pamaltelasta ja Gloranthan saarista. Vaikka se on jokseenkin keskeneräinen, jonkin verran nimiä puuttuu ja joidenkin otsikoiden alla ei ole mitään, kirja tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet peluuttaa kampanjaa jollakin kirjan kuvaamista alueista. Pamaltelasta ja meristä on toistaiseksi verrattain vähän materiaalia olemassa, joten The Missing Lands tuo sitä suuren määrän lisää.
The Missing Landsin kartat eivät ole yhtä hyviä kuin Genertela-kirjan kartat ja kuvitusta on hyvin vähän. Merikansan eri rotujen kuvat ovat samoja, joita löytyy myös Gloranthan olennot ja salaisuudet -kirjasta. Osa kirjan kartoista on piirretty käsin ja muihinkin on lisätty käsin merkintöjä. Kirjan taitto ei ole silmiä hivelevää ja keskeneräisyys leimaa koko teosta. Silti haitta on pieni loistavan sisällön rinnalla.
Kirjan hinta on varsin korkea verrattuna sen laatuun, mutta sen tarkoitus onkin lähennä tarjota tietoa koville Glorantha-faneille, jotka eivät välitä odottaa viimeistellympiä julkaisuja. Toisaalta materiaalin keskeneräisyys on omiaan inspiroimaan kirjoittajia kehittämään alueita. Kaikkiaan Pamaltelan alueet eivät ole Issariesin julkaisulistalla kovin korkealla, vaikka kyseessä on Gloranthan toiseksi merkittävin manner.
Kokonaisuutena The Missing Lands on oivallinen kirja meristä, saarista tai Pamaltelasta kiinnostuneelle. Lisäksi Tradetalk-lehden numerot 13 ja 14 tarjoavat samoja alueita käsittelevää lisämateriaalia, joka on yhteensopivaa The Missing Landsin kanssa. Myös Tales of the Reaching Moonin numero 11 käsittelee Pamaltelaa. Kaikki neljä julkaisua yhdessä tarjoavat vankan tietopaketin, jota pelinjohtaja voi täydentää omilla ideoillaan. Vaikka kyse on koville faneille suunnatusta kirjasta, se on nähdäkseni hyödyllisempi vähemmänkin vannoutuneelle fanille kuin yksikään neljästä muusta Work In Progress -kirjasta.

Etsi Fantasiapeleistä
Pääsivu
RuneQuest
Seikkailut
Pelihahmot
Tarinat
Kartat
Lomakkeet
Käännökset
Irkkipelit
Muuta
Palaute
Vieraskirja