RuneQuest

Sisältö: RuneQuest-kirja (kovakantinen)
Sivumäärä: Pelaajan kirja 128 + kannet + tyhjät välilehdet
Kirjoittaja: Matthew Sprange
Julkaisija: Mongoose Publishing
Julkaisuvuosi: 2006

Kuvaus
Mongoose Publishingin RuneQuest on uusi laitos pelistä, josta on ilmestynyt aikaisemmin kolme laitosta (ja neljäs, julkaisematta jäänyt laitoskin on olemassa käsikirjoituksena). Kirjan alusta löytyykin heti johdanto, jossa käsitellään yleisellä tasolla uuden version suhdetta vanhaan. Johdannossa mainitaan Gloranthan maailmasta ja siitä, mitkä seikat erottavat RuneQuestin muista roolipeleistä. Lopuksi selitetään, mitä peliä varten tarvitaan. Nopat täytyy hankkia itse, ja tarvittavat noppatyypit ovat listauksen mukaan d4, d6, d8, d10, d12 ja d20.
Johdannon jälkeen siirrytään heti hahmonluontiin. Hahmonluonnin ominaisuudet ovat paljolti tuttuja: voima (strength), ruumiinrakenne (constitution), näppäryys (dexterity), koko (size), äly (intelligence) ja mahti (power). Suomenkielisestä RuneQuestista poiketen seitsemäs ominaisuus on karisma (charisma), joka tosin on ollut mukana englanninkielisessä ensimmäisessä ja toisessa laitoksessa. Vahinkomuutos, kestipisteet, osumapaikat ja taikapisteet ovat samantapaisia kuin ennenkin, joskin niitä on hiukan muokattu.
Suurempi ero tulee vastaan kyvyissä. Osa kyvyistä on samoja kuin ennen (esim. Väistö, Arvon arviointi, Ensiapu, Laulu, Ratsastus), mutta melkoinen osa on uusia ja luotu usein yhdistämällä useampia vanhoja kykyjä yhteen (esim. Akrobatia, Voimailu, Vaikutusvalta, Havaitseminen, Sitkeys, Salavihkaisuus). Kyvyt on jaettu peruskykyihin (basic skills) ja edistyneisiin kykyihin (advanced skills). Ensiksi mainittuja osataan heti alusta asti, ja niiden perusosaaminen on sidottu yhteen tai kahteen ominaisuuteen. Päälle tulee vielä aikaisempi kokemus, joka muodostuu kulttuuritaustasta, ammatista ja vapaasti jaettavista kykypisteistä. Ammatit ja kulttuurilliset taustat esitellään taulukkojen avulla. Taulukoihin on kerätty kyvyt ja muuttujat.
Aivan uutena konseptina Mongoosen RuneQuest tuo sääntöihin mukaan sankaripisteet (hero points), jonka tapaisia tosin löytää mm. HeroQuestista. Sankaripisteiden tarkoitus on erottaa sankarit eli seikkailijat tavallisista tallaajista. Niinpä niiden avulla voi esimerkiksi saada uusittua nopanheittoja, hankkia taikuutta tai omaksua erikoiskykyjä. Mahdollista on jopa muutella hiukan pelin kulkua esimerkiksi yllättävillä pakomahdollisuuksilla jouduttaessa vangiksi - toki vain pelinjohtajan hyväksynnällä.
Hahmonluontia seuraa kykyjä käsittelevä luku. Sieltä löytyvät tutut kriittiset osumat ja kompuroinnit. Erikoisonnistumisia Mongoosen RuneQuestissa ei ole, mutta kriittinen onnistuminen on 10 % kyvystä, kun taas vanhassa osuus oli puolet siitä. Kompurointitaulukoita ei ole lainkaan ja kompurointi tuottaa yksinkertaisesti vain erityisen huonoja tuloksia. Vastustusheitto (opposed test) on hiukan uudenlainen mekaniikka: siinä kykyjä toisiaan vastaan mittelevät hahmot koettavat molemmat onnistua heitoissaan, ja tasatuloksen sattuessa alempi heitto voittaa.
Uutena puolena Mongoosen RuneQuest tarjoaa yksinkertaiset säännöt tilanteisiin, joissa kokonainen ryhmä toimii yhdessä, ja siihen, että joku avustaa toista hahmoa jossakin tehtävässä. Yli 100 %:n kyvyissä käytetään vastakkain olevien kykyjen puolittamista, kunnes kyvyt ovat alle 100 %:n. Samalla vähenee myös mahdollisuus automaattiseen epäonnistumiseen.
Neljäs luku käsittelee varusteita. Mongoosen RuneQuestissa ei käytetä enää lunareita arvon mittarina vaan hopeapaloja ja kuparipennejä. Niillä ilmaistaan niin erilaisten ihmisten elintaso kuin asetarvikkeiden hinnat. Aseiden vahingot ovat uudistuneet ja suurimmaksi osaksi yksinkertaistuneet. Myös niiden valikoima on aikaisempaa suppeampi. Haarniskat esitellään erilaisina kappaleina eikä enää yhtenäisenä panssarina, josta voi laskea kappaleiden painon. Luvussa kuvataan myös arkisia käyttöesineitä, eläimiä ja taikaesineitä (so. kristalleja ja taikajuomia).
Seuraava luku käsittelee taistelua. Se on muuttunut ehkä eniten, sillä vuoro on Mongoosen RuneQuestissa viiden sekunnin pituinen ja sen aikana voi tehdä 1-4 tekoa. Luvussa esitellään asioita, joita taisteluvuorojen aikana voi tehdä. Väistön ja torjunnan kaltaisia perusasioita on jossakin määrin uudistettu. Tönäisy on paljolti samanlainen kuin ennen, mutta sen tehoa on jonkin verran heikennetty. Aseetonta taistelu sisältää aikaisempaa enemmän mahdollisuuksia.
Myös vahingon toimimista on muutettu: kestopisteiden väheneminen nollaan osumapaikasta merkitsee pientä haavaa (minor wound), -1:een tai alemmas vakavaa haavaa (serious wound) ja enemmän miinukselle kuin paikan kestopisteet suurta haavaa (major wound). Haavan vakavuus vaikuttaa siihen, miten haavoitettu voi toimia ja miten helppoa hänet on parantaa. Luvun lopussa on aukeaman pituinen esimerkki, joka havainnollistaa taistelujärjestelmän toimintaa.
Kuudes luku on omistettu taikuudelle. Siihen kuuluvat vanhat tutut mahdin määrästä suoraan laskettavat taikapisteet, jotka tosin latautuvat nyt nopeammin eli kokonaan 10 tunnissa. Luvun alussa viitataan jumaltaikuuteen (divine magic), shamanistiseen taikuuteen (shamanistic magic), velhouteen (sorcery), lohikäärmetaikuuteen (dragon magic) ja demonologiaan (demonology), mutta ainoa kirjassa esitelty järjestelmä on riimutaikuus (rune magic). Kuten nimikin kertoo, se perustuu riimuihin, jotka ovat kivien, lehtien tai simpukankuorien kaltaisia fyysisiä esineitä ja joihin hahmon täytyy integroitua eli virittyä keskittymällä tunnin ajan. Integroituminen riimuun antaa tiettyjä bonuksia ja etuja, jotka on listattu taulukkoon.
Riimujen käyttöä varten on oma Riimunloitsinnan (Runecasting) kyky. Sen lisäksi täytyy oppia riimuun liittyviä loitsuja, jotka ovat suureksi osaksi samoja kuin vanhan RuneQuestin henkiloitsut. Mukana on kuitenkin myös uusia sepitelmiä, kuten kulkua kasvillisuudessa helpottavat Puhdista polku (Clear Path), kykyprosentteja muutteleva Kohtalo (Fate) ja Vaikutusvaltaa tai Arvon arviointia parantava Kultakieli (Golden Tongue). Perinteiseen tapaan osa loitsuista on teholtaan muuttuvia, mutta myös niiden loitsimisaika vaihtelee.
Seitsemäs luku käsittelee kultteja. Siinä annetaan yleinen kulttirakenne, jossa alimmalla portaalla ovat maallikkojäsenet. Heitä ylempänä ovat noviisit ja akolyytit. Korkea-arvoisimman kultin johdon muodostavat riimupapit ja riimulordit, jotka pääsevät käsiksi voimakkaimpiin taikoihin. Heille ja akolyyteille on varattu jumalallinen väliintulo; noviisit eivät sitä enää saa. Luvussa kuvataan lyhyesti seuraavat kultit: Myrskykuningas, Mithrasin veljeskunta, Taivaansininen hanhikki ja Hama-Drethin lapset.
Kahdeksas luku tarkastelee seikkailemiseen liittyviä asioita, kuten aikaa, liikkumista, näkemistä, väsymystä, parannusta, taakkaa ja putoamisen, tukehtumisen, kuumuuden, sairauksien ja myrkkyjen kaltaisia vaaroja. Väsymysjärjestelmä on jaettu kolmeen tasoon sen mukaan, kuinka väsyttävää työ on. Väsymyksen aste puolestaan jakautuu kuuteen eri tasoon, jotka kertovat, kuinka paljon väsymys vaikuttaa hahmon kykyihin.
Yhdeksäs luku sisältää kykyjen ja ominaisuuksien kehittämiseen tarkoitetun järjestelmän. Kykyjä on mahdollista korottaa seikkailusta jaettavilla sankaripisteillä; kirjassa suositellaan sankaripisteitä jaettavaksi 0-4 seikkailua kohden, riippuen, miten sankarillisesti hahmo selviytyi. Kykyjä voi korottaa myös harjoittelemalla tai opiskelemalla, mikä puolestaan vielä paljon aikaa. Uusi kykyjä voi saada nauttimalla opetusta sopivalta opettajalta, samoin korotusta ominaisuuksiin. Legendaarisia kykyjä (mm. Syntynyt satulaan, Väsymättömyys, Kuolemansilmä) voi hankkia vain sankaripisteillä, eikä niiden hinta ole halpa.
Osattujen kykyjen perusteella hahmot luokitellaan viiteen luokkaan, jotka toimivat ohjenuorina siitä, minkä tason seikkailut sopivat millekin hahmoille. Heikoin taso on noviisi (novice), seuraava karaistunut (seasoned), sitten veteraani (veteran), mestari (master) ja lopulta kerrassaan sankari (hero). Samassa yhteydessä esitellään järjestelmä, jonka avulla voi luoda kokeneen hahmon, jos ei halua aloittaa surkealla rääpäleellä.
Kymmenes luku käsittelee olentoja eli käytännössä kaikkia muita rotuja paitsi ihmisiä. Kiinteän ja normaalin ÄLY:n erottelu on säännöissä mukana. Luvussa mainitaan mahdollisuudesta pelata jotakin muuta rotua paitsi ihmistä, mutta tarkemmin ei-ihmisten hahmonluontiin ei mennä. Rotujen erityiskykyjä kuvataan ominaispiirteinä (traits) ja niitä ovat mm. peikoille tavallinen yönäkö (dark sight), erinomainen uimari (excellent swimmer) ja myrkky (poison).
Olentorotujen ominaisuudet annetaan noppayhdistelminä ja lisäksi keskiarvolukuina. Muutama olennainen kyky mainitaan, samoin mahdollinen panssari ja osumapaikkataulukko. Rotujen sanalliset kuvaukset ovat korkeintaan muutaman kappaleen mittaisia. Kirjassa kuvatut olennot ovat ruskeakarhu, broo, Kentauri, yöpeikko, lohikäärme, ankka, kääpiö, haltia, jättiläinen, suurpeikko, aarnikotka, hevonen, leijona, manticore, luuranko, peikkolainen, yksisarvinen, susi, pikkulohikäärme, wyvern ja zombi.
Kirjan lopussa on kahden sivun mittainen sisällysluettelo, riimujen voimat kuvaava taulukko, tyhjä hahmolomake ja täytetty esimerkkihahmolomake.

Oma arvioni
Mongoose Publishingin RuneQuestissa asetetaan tavoitteeksi yksinkertaistaa ja modernisoida RuneQuestin sääntöjä. Kirjan mukaan hahmonluontiin "sisältyy vähemmän matematiikkaa eikä taisteluun sisälly kuin muuta kuin yksinkertaista yhteen- ja vähennyslaskua" (s. 2). Johdannossa sanotaan, että kirjassa käytetään suurimaksi osaksi Gloranthan maailmaa.
Miten kirja sitten onnistuu tavoitteissaan? Omasta mielestäni se ei kyllä kaikissa suhteissa yksinkertaista sääntöjä, sillä erityisesti taistelu kuulostaa monimutkaisemmalta kuin vanhassa RuneQuestissa, koska taisteluvuoro tarjoaa aikaisempaa enemmän vaihtoehtoja. Pelkällä yhteen- ja vähennyslaskulla siinä ei todellakaan pärjää, koska jo kriittisen osuman todennäköisyyden laskemiseen tarvitaan prosentteja eli kerto- tai jakolaskua.
On kieltämättä totta, että kykyjen määrää on karsittu ja tehty sitä kautta peliä yksinkertaisemmaksi. Kykyjen muutokset tuntuvatkin melko onnistuneilta, vaikka joukkoon sattuu jokunen ällistyttävä lapsus: kirjan mukaan vasta 80 %:n taito kielen puhumisessa tarkoittaa, että hahmo osaa myös lukea! Kykylajeja ei enää ole ja se ehkä yksinkertaistaa kykyjärjestelmää, mutta lähes yhtä paljon laskemista tuntuu olevan siinä, että useimmilla kyvyillä on toisistaan poikkeavat aloitusprosentit, jotka johdetaan ominaisuuksista. Yleisesti ottaen en kuitenkaan pidä kykyjen muutoksia huonoina.
Sankaripisteet eivät minua suurestikaan miellytä, sillä ne haittaavat ikävästi muuten realistisia sääntöpyrkimyksiä. Kirjassa kuvatut legendaariset kyvyt kuulostavat varsin surkeilta räpellyksiltä.
Kykyjen asettaminen vastakkain sen sijaan kuulostaa parannukselta verrattuna vanhaan RuneQuestiin, jossa onnistuneen piileskelijän Piileskely-kyky vähennettiin tarkkailijan Havaitse-kyvystä. Uusi järjestelmä kuulostaa paljon toimivammalta.
Vaikka aseiden ominaisuudet tuntuvat kummallisilta kaltaisestani vanhan RuneQuestin pelaajasta, ne lienevät ihan kelvollisia. Haarniskanosat sen sijaan kuulostavat hiukan vaikeaselkoisilta. Haarniskoissa häiritsevintä on, että sääntöjen mukaan kahta panssaria päällekkäin pidettäessä ainoastaan kovemman haarniskan pisteet lasketaan. Sen merkitys ei oikein aukea minulle, sillä luulisi, että aseen pitäisi läpäistä myös raskaan panssarin alla pidettävä kevyempi panssari voidakseen vahingoittaa niiden kantajaa. Vähän hassulta tuntuu myös, että panssarin paino vaikuttaa automaattisesti heikentävästi kykyihin, vaikka sitten panssari olisi hyvin suunniteltu ja suuri taistelussa toimivuutta silmällä pitäen suunniteltu.
Kuten jo sanoin, taistelu vaikuttaa aika monimutkaiselta. Sitä lienee vaikea arvioida kokeilematta toimivuutta käytännössä, mutta kieltämättä uudistukset nostavat esiin herkullisella tavalla erilaisia taktisia ratkaisuja. Taistelu on taatusti vaarallista, eikä ehkä veny taitavienkaan taistelijoiden kesken loputtomaksi iskujenvaihdoksi. Osumapaikkataulukkoa on yksinkertaistettu ja niitä on enää vain yksi ainoa. Rintaan on aikaisempaa helpompi osua. Tönäisyn tehon vaimentaminen on selvästi hyvä ratkaisu, samoin aseettoman taistelun kehittäminen kiinnostavammaksi ja monimutkaisemmaksi. Väsymysjärjestelmä vaikuttaa melko nokkelalta.
Mongoosen RuneQuestin taikuus ei suuremmin innosta minua. Se, että riimut ovat fyysisiä möykkyjä, kuulostaa ihan joltakin muulta kuin Gloranthan taikuudelta. Sinänsä eri riimujen tarjoama erilainen taikuus on ihan kiva piirre, mutta osa uusista loitsuista kuulostaa varsin tökeröiltä ja vanhojen joukkoon sopimattomilta. Kuulostaa myös siltä, että taikuutta on aivan turhan vaikea saada, kun taas vanhassa RuneQuestissa loitsut olivat kenen tahansa ulottuvilla.
Kulttirakenne vaikuttaa ihan kohtalaiselta, joskin siinä on typeriä keinotekoisia rajoituksia siitä, miten tehokkaita muuttuvia loitsuja voi esimerkiksi noviisilla olla. Riimupappien ja riimulordien erottelu tuntuu minusta tarpeettomalta. Kirjassa kuvatut kultit ovat suorastaan surkeita - eikä niillä ole mitään tekemistä Gloranthan kanssa.
Hahmojen kokemusluokittelu tuntuu aika huvittavalta, kun kädestä pitäen selitetään, että esimerkiksi veteraanin tulisi olla yli 23-vuotias ja sankarin toki yli 31 ikävuoden. Ehkä ne silti ovat avuksi aloittelijoille.
Kirjaan otettu olentojen valikoima on niin satunnainen ja epämääräinen kuin voi olettaa, kun halutaan esitellä jokin valikoima olennoista, joita ilmestyy lisäkirjoissa enemmän. Olentojen kuvauksissa näkyy gloranthamaisia piirteitä, mutta esimerkiksi kääpiöiden kohdalla jätetään kokonaan kertomatta heidän kuolemattomuudestaan ja konemaisuudestaan. Muutenkin kirjassa heittelehditään kummallisella tavalla Gloranthan ja jonkin geneerisen fantasian välillä. Suurena Gloranthan ystävänä se ärsyttää minua ja haluaisin, että kaikki olisi selkeästi Gloranthaan viittaavaa. Harmi kyllä, kirjan kirjoittajalla taitaa olla aika hatara käsitys Gloranthasta.
Kaikkiaan kirjan sisällöstä täytyy sanoa, että se osaksi täyttää asettamansa odotukset, osaksi taas ei. Osa sääntöuudistuksista vaikuttaa toimivilta, mutta valitettavan paljon kummallisuuksia ja yliyksinkertaistuksia on päässyt mukaan. Epäilemättä Mongoosen RuneQuestista saisi itselleen varsin hyvän sääntömekaniikan hiomalla sen yksityiskohtia mieleisekseen. Mahdollisesti lupaillut lisäkirjat tuovat sääntöihin enemmän elävyyttä, etenkin Gloranthaa käsittelevien opusten osalta. Ehkä tällainen ratkaisu on jopa parempi kuin se, että kirjaan olisi väkisin ympätty huono johdatus Gloranthaan.
Kirjan ulkoasu on mielestäni varsin hieno ja hillitty. Kanteen ei ole tungettu myyntikikaksi vähäpukeisia soturinaisia. Pelkkä tyylitelty Äärettömyyden riimu on kaunis, kuten kansi muutenkin. Jopa RuneQuestin logo miellyttää silmääni, vaikkei se olekaan ihan samanlainen kuin vanha.
Kirjassa on minusta kuvitusta sopivasti, eikä juuri mikään pistä ärsyttävästi silmään, vaikkei toisaalta mikään niistä erityisemmin loistakaan. Useat kuvat ovat laatikoihin laitettuja riimuja. Olentoja esittävistä kuvista ehkä paras on sivun 107 broo, kun taas sivun 110 ankka tuntuu jotenkin omituiselta. Luultavasti piirtäjillä ei ole ollut kovin selvää käsitystä, miltä Gloranthan olennot näyttävät.
Kirjan marginaaleissa olevat koristeet sopivat hyvin kirjan tunnelmaan, kun taas itse tekstin alla ole häiritseviä kuvioita. Erilaisiin laatikoihin laitetut tekstit erottuvat selkeästi taustasta. Kokonaisuutena kirja vaikuttaa ulkoasulta varsin ammattimaiselta työltä, jossa kai näkyy Mongoose Publishingin kantapään kautta opittu kokemus kirjojen suunnittelussa - onhan heidän varhaisia julkaisujaan haukuttu ulkoasun suhteen.
Mongoosen RuneQuest on hyvä ostos, jos haluaa saada realistisuuteen pyrkivän sääntöjärjestelmän. Vanhan RuneQuestin omistajille se ei tuo suurta lisäarvoa, vaikka ehkä muutamilla sääntöjen osilla voisi parantaa vanhoja sääntöjä. Koska sääntöjärjestelmissä on paljon yhtäläisyyksiä, vanhan RuneQuestin omistaja saattaisi hyötyä Mongoosen RuneQuestin lisäkirjoista, joiden numerotietojen muuttaminen ei liene kovin suuri urakka. Gloranthaan tutustumiseen on sääntökirjan lisäksi välttämätöntä ostaa Mongoosen toisen ajan Glorantha-kirja tai vanhan RuneQuestin tai HeroQuestin Gloranthaa esitteleviä opuksia.

Etsi Fantasiapeleistä
Pääsivu
RuneQuest
Seikkailut
Pelihahmot
Tarinat
Kartat
Lomakkeet
Käännökset
Irkkipelit
Muuta
Palaute
Vieraskirja