Storm Tribe: The Cults of Sartar

Sisältö: Storm Tribe -kirja
Sivumäärä: 256+kannet
Kirjoittajat: Greg Stafford, Robin D. Laws, Roderick Robertson, Ian Cooper, David Dunham, Otto Leppä, Clint Staples, Bryan Thexton, Julian Lord, Ian Thomson, David Millians, John Hughes, David Gordon, Andy Dawson, Jeff Kyer. Stephen Martin, Janet Anderson.
Julkaisija: Issaries, Inc.
Julkaisuvuosi: 2001

Kuvaus
Storm Tribe on Hero Warsin kulttikirja, jossa kuvataan heortilaisten jumalia. Kirjassa on yhteensä 11 pitkää kulttikuvausta, 16 lyhyttä kuvausta ja 7 sankarikuvausta. Kulttikuvausten lomassa on lisäksi useita tarinoita, jotka valottavat Myrskyheimon myyttejä.
Kirjan alussa on lyhyesti johdantotekstiä ja maininta Joninkylän kokoelmasta, jonka tekstejä esiintyy jonkin verran kirjassa myös. Tämän jälkeen seuraa jonkin verran uusia kultteihin liittyviä sääntöjä ja laajennuksia, kuten Orlanthin tuulilordiasema. Yleistä selostusta annetaan jaetuista alakulteista, sankarikulteista, maanjumalattarista ja jumalseuralaisista. Mukana on myös kalenteri, johon on riimusymbolein merkitty pyhäpäiviä. Luvun lopussa on muutama uusi ammatti, kirjuri, seppä ja klaani- tai heimoneuvoston jäsen.
Storm Triben pitkät kulttikuvaukset ovat Chalana Arroy, Elmal, Heler, Humakt, Issaries, Lhankor Mhy, Odayla, Urox, Vinga ja Yinkin. Pienempien kulttikuvausten jumalat taas ovat Ana Gor, Asrelia ja Ty Kora Tek, Babeester Gor, Barntar, Brastalos, Donandar, Engizi Taivaanjoen Titaani, Gustbran Luuseppä, Kero Fin, Maran Gor, Minlister, Nandan, Pelaskos, Redalda, Rigsdal ja Valind. Kuvatut sankarit ovat Alakoring Lohikäärmeenmurskaaja, Gorangi Vak, Harmast Paljasjalka, Heort Perustaja, Renvald Meldekinsurma, Sartar Perustaja ja Vogarth Voimamies.
Pitkissä kulttikuvauksissa on ensiksi jumalan riimu, nimi ja muutaman sanan luonnehdinta. Sitten tulee joitakin runonsäkeitä, jotka käsittelevät jumalaa. Sen jälkeen tulevat jumalan lyhyt luonnehdinta, mytologiaa, ilmenemismuodot, palvojien kuvaamistavat, tuonpuoleinen, kuolemanjälkeiset uskomukset, kultin luonne, suhtautumistavat, palvontamuodot, pyhäpäivät ja organisaatio. Jäsentiedoista kuvataan noviisien, vihittyjen ja opetuslapsien edellytykset, avainsanat, taikuus ja muut tiedot. Jäsenyyskuvausten jälkeen seuraavat kuvaukset alakulteista ja jumalallisesta kostosta. Joidenkin kulttien kohdalla lopussa on vielä erityisiä huomioita ja pieniä selityslaatikoita on kuvauksien yhteydessä myös.
Lyhyet kuvaukset ovat sisällöltään vaatimattomampia, mutta niissä kuvataan samantapaisia asioita: palvojat, jäsenyyden edellytykset, ominaisuudet, hyveet, taikuus, ilmenemismuodot, pyhäpäivät, uhraukset, tuonpuoleinen yhteydet, haitat ja huomiot. Sankarien kuvaukset ovat vielä tiivistetympiä, eikä niissä ole itse kuvauksen lisäksi kuin taikuus lueteltuna. Silti kaikkien kulttikuvauksien yhteydessä on puupiirroksia, joissa näkyy kyseisen jumalan kuva.
Kirjan lopussa on aakkoselliset sisällysluettelot kuvista, avainsanoista, kaavioista ja apuvälineitä sekä olentojen numerotiedoista. Isompi lista kattaa sitten yleiset hakusanat.

Oma arvioni
Storm Tribe on kulttikuvauksiltaan varsin kattava kirja, jossa esitellään niin vanhoja kuin uusia heortilaisten jumalia. Pelkkää Thunder Rebelsiä käyttämällä joutuu rajoittumaan Orlanthiin ja Ernaldaan aspekteineen ja alakultteineen, mutta Storm Tribe totisesti antaa paljon laajemman skaalan ja mahdollisuuksia luoda epätavallisiakin jumalia luovia hahmoja Hero Warsiin tai HeroQuestiin. Kirjan pieni koko on vain minusta häiritsevä.
Kultit on esitelty kiitettävän perusteellisesti ja esimerkiksi pyhäpäivien selostukset tuovat varmasti konkreettisia yksityiskohtia peliin. Mytologia on toisaalta aika suppeata kulttikuvauksissa, mutta sen vastapainona on enemmän muuta tietoa. Kulttikuvausten lomassa olevat myyttiset tarinat sitovat sen sijaan jumalien mytologioita yhteen. Materiaalia on kuulemma ollut paljon enemmänkin, joten sitä on ollut pakko karsia Storm Tribea kasattaessa. Kirjoittajakaarti on varsin laaja ja useat fanitkin ovat päässeet kirjoitustyöhön mukaan. Teksti on kauttaaltaan selkeää, toisin kuin Thunder Rebelsissä.
Storm Triben kuvitus on aika niukkaa ja pelkistettyä. Kuvituksena on pääasiassa jumalia kuvaavia puupiirroksia ja mukana on vain muutama muu kuva. Kuvien vähyys saattaa tehdä Storm Tribesta melko raskaslukuisen, mutta itseäni kuvien puute ei haittaa. Kansikuva on varsin onnistunut, sillä tuulenpyörteissä oleva Kallyr näyttää minusta hyvältä riimuineen kaikkineen.
Vaikka Storm Tribe on laaja ja kattava teos, osa sen sisältämästä tiedosta on pitkälti samaa kuin RuneQuestin kulttikuvauksissa, esimerkiksi River of Cradlesin Valontuojien kulteissa. Jonkin verran tietoa on päivitetty ja uusia jumalia ja ideoita tuotu esiin. Näin ollen RuneQuestin pelaajalle Storm Tribe ei ole valtavan hyödyllinen, mikäli omistaa esimerkiksi Cult Compendiumin tai muiden kirjojen kautta runsaasti orlanthien kulttien kuvauksia, vaikka Storm Tribe kerääkin jumaluudet varsin kivasti yhteen.
Kokonaisuutena Storm Tribe on ylempää keskitasoa HeroQuest- ja Hero Wars -kirjojen joukossa. Se onnistuu omassa tehtävässään varsin hyvin, mutta varsinaista suoraa pelillistä hyötyä siitä ei ole. Storm Tribe sopii taustamateriaaliksi, joka tarjoaa laajan katsauksen heortilaisten uskonnosta. Pelaajalle kirjassa saattaa kuitenkin olla jopa liikaa tietoa, jotta siitä olisi hyötyä hänen hahmonsa kannalta. HeroQuestin pelinjohtajalle tai muuten heortilaisten uskonnosta kiinnostuneelle Storm Tribe on erinomainen ostos.

Etsi Fantasiapeleistä
Pääsivu
RuneQuest
Seikkailut
Pelihahmot
Tarinat
Kartat
Lomakkeet
Käännökset
Irkkipelit
Muuta
Palaute
Vieraskirja