Tradetalk # 14

Tradetalk # 14
Sisältö: Tradetalk-lehti
Sivumäärä: 48
Kirjoittajat: Shannon Appelcline, Simon Bray, David Dunham, Martin Hawley, André Jarosch, Peter Metcalfe
Julkaisija: RuneQuest Gesellschaft
Julkaisuvuosi: 2004

Kuvaus
Tradetalk-lehden 14. numero muodostaa yhdessä numeron 13 kanssa Genertelan ulkopuolisia alueita kuvaavan kokonaisuuden. Tradetalk 14 keskittyy kuvaamaan Pamaltelaa ja sen lähialueita. Kannen taistelevat ludok ja malasp ovat sävyltään varsin merellisiä ja viittaavat lehdessä kuvattuun Marthinon mereen. Kansi on jälleen samaa paksua laatua kuin Tradetalk 13:n kansikin. Lehden pääkirjoituksessa esitellään tavalliseen tapaan Gloranthaan liittyviä uutisia ja myös The Zin Lettersin kakkosnumeron tulevat aiheet.
Ensimmäiseksi lehdessä on David Dunhamin lyhyt, kahden sivun pituinen, artikkeli Umathelasta. Mytologia saa tilaa kolme lyhyttä kappaletta ja historia vähän enemmän. Lisäksi selostetaan lyhyesti asukkaita ja luetellaan palvottuja jumalia. Sivun reunassa on myös umathelalainen myytti.
Simon Brayn artikkeli Kumanku: The Enslaved Islands pureutuu Kumankun saariin, jotka Kareeshtun miehittäminä. Aluksi annetaan hiukan yleistä kuvausta ja sen jälkeen tarjotaan selostuksia tärkeistä paikoista, jotka ovat lähinnä saaria. Sitten seuraa Punaisen Ravaalin, Kumankun kuvernöörin kuvaus. Hänestä annetaan myös HeroQuestiin johtajalomake, jossa näkyvät hänen tärkeimmät alaisensa. Muutama skenaarioidea ja kahden laivatyypin kuvaus päättävät artikkelin, joskin Kumankusta on vielä erillinen aukeaman pituinen kotimaakuvaus avainsanoineen.
Martin Hawley ja Peter Metcalfe ovat laatineet pitkähkön artikkelin Kultaisesta Kareeshtusta, Kumankun miehittäjämahdista. Tyyliltään artikkeli on jokseenkin samantapainen kuin Tradetalk 13:n vadeliartikkeli. Tietoa annetaan Kareeshtun kaupungeista, sijainnista, säästä, asukkaista, kulttuurista, laeista, uskonnosta, yhteiskunnasta, hautajaisriiteistä, elinkeinoista, ravinnosta, arkkitehtuurista, kaupankäynnistä, pukeutumisesta, kielestä, hallinnosta ja sodankäynnistä. Artikkelin lopussa on Mitä pappini minulle kertoi -tyyppinen artikkeli Kareeshtusta ja selostusta sen historiasta.
Seuraavaksi tulee André Jaroschin artikkeli Marthinon merestä. Siinä kuvataan Marthinon merta ensi yleisesti. Sitten seuraa tietoa sen asukkaista, kulttuurista, kielistä, hallinnosta, sotilasasioista ja uskonnosta. Pääosassa ovat ludokit ja malaspit, mutta tärkeiden paikkojen kuvauksessa annetaan myös tietoa lähiseutujen ihmisalueista. Muutama merikansa johtaja kuvataan lyhyesti. Lisäksi annetaan tietoa merivirroista, ilmastosta ja merenkäynnistä. Kaksi Marthinon meren kalalajia esitellään ja mukana on myös kuvaus eräästä taikaesineestä, jonka kuvaus on kirjoitettu kevennetyn Plunder-tyyppisen kaavan mukaan. Historiaa on vain lyhyinä vuosilukumainintoina. Artikkelin lopussa annetaan Marthinon meren asukasluku, yleisiä ja harvinaisia tapahtumia sekä muutama skenaarioidea.
Laskalia, Harrek Berserkin tulevan kuningaskunnan aluetta, kuvaavan artikkelin on kirjoittanut ilmeisesti Martin Hawley, vaikka kirjoittajan nimeä ei artikkelissa suoraan näy. Lyhyen johdannon jälkeen kuvataan Laskalin maastoa, asukkaita, elinkeinoja, ravintoa, arkkitehtuuria, kaupankäyntiä ja sairauksia. Oman osansa kuvauksesta saavat myös historia ja mytologia sekä lyhyet viittaukset sankarien sotien tulevaisuuteen. Hallinnosta, sodankäynnistä, yhteiskunnasta, pukeutumisesta, uskonnosta ja taiteista tarjotaan myös tietoa ja joitakin tärkeitä paikkoja selostetaan myös. Artikkelin lopussa on sivun verran tietoa Laskalin jumalista.
Lehden viimeiset jutut koskevat aldryameja ja Errinorun viidakkoa. Shannon Appelclinen kirjoittamat kaksi myyttiä kertovat keltahaltioiden synnystä ja Errinorun imperiumista. Niiden jälkeen tulee aukeaman mittainen kotimaakuvaus Errinorun viidakosta.
Lehden keskiaukeamalla on Pamaltelan kartta, jossa näkyvät myös Jrustela, Teleos ja Loral. Kartta lienee yksityiskohtaisin julkaistu yhtenäinen Pamaltelan kartta.

Oma arvioni
Tradetalkin numero 14 on minusta erinomaista materiaalia ja taas kokonaisuutena yksi parhaista Tradetalkin numeroista. Vaikka vain pientä osaa Pamaltelasta kuvataan, sen anti täydentää erinomaisella tavalla Missing Lands -kirjan antamia tietoja Pamaltelasta. Mainittakoon ohimennen, että omistamassani Tradetalk 14:n kappaleessa on päätoimittaja André Jaroschin omistuskirjoitus minulle.
Umathelan artikkeli on varsin vaatimaton ja se tuntuu jotakin kovasti täyteartikkelilta. Vaikutelmaa lisää viittaus Issariesin nettisivuille ja Breakoutin numeroon, jossa kuvataan Umathelaa.
Kumankun kuvaus on sen sijaan hyvä ja inspiroiva. Jossakin määrin se ehkä toistaa Missing Landsin tietoja mutta tuo mukaan myös uutta tietoa. Kumankun miehitystilanne tarjoaisi herkullisen mahdollisuuden peluuttaa vapautta janoavia kumankulaisia tai miehitystä lujittavia kareeshtulaisia. Kumankun voisi kytkeä näppärästi myös Kareeshtussa peluutettavaa kampanjaan. Kotimaakuvaus antaa eväitä HeroQuestin säännöillä peluuttamiseen.
Kultaisen Kareeshtun artikkeli on ehdottomasti lehden parasta antia. Se tuo esiin ällistyttävän monia puolia Kareeshtusta ja onnistuu luomaan siitä jotakin varsin ainutlaatuista. Ompalam ja koko yhteiskuntaa hallitseva orjuus ovat todella kiinnostavia piirteitä Kareeshtussa. Kareeshtu ei turhaan ole yksi Pamaltelan merkittävimmistä mahdeista, joka vetää kiinnostavuudessaan vertoja jopa Lunarin imperiumille, vaikkei olekaan yhtä monimuotoinen. Alueen historiaa selostetaan myös ihan mukavan pitkälti.
Marthinon meren artikkeli on erityisen kiehtova siksi, että se ei kuvaakaan perinteiseen tapaan maata vaan vesialuetta. Artikkeli on luullakseni myös ensimmäinen merikansaan keskittyvä alueartikkeli. Vaikka se ei valota kovinkaan paljon ludokien ja malaspien kulttuureita, se antaa kuitenkin ideaa kampanjoihin, jotka sijoittuisivat merikansan pariin. Väkilukutiedot ovat mielenkiintoisia, vaikkei kampanjaa peluuttaisikaan. On kiinnostavaa tietää, että Marthinon meren alla asuu lähes miljoona älykäs olentoa! Historian osuus on kovin suppea, joten enemmänkin sitä olisi saanut olla. Plussaa artikkeli saa siitä, että numerotiedot on annettu HeroQuest-muodon lisäksi myös RuneQuest-muodossa.
Laskalin kuvaus on miellyttävän laaja, joskaan se ei ehkä kiinnostavuudessaan yllä Kareeshtun tasolle. Silti tieto eeppisten sankarien toiminnasta siellä antavat mukavaa lisämakua. Kampanjan peluuttamiseen materiaalia on ihan hyvin.
Errinorun viidakosta materiaalia on aika vähän, mutta Missing Lands kuvaa aluetta tarkemmin. Kotimaakuvaus tuntuu varsin hurjalta, sillä siinä sanotaan, että Errinorun viidakon keltahaltiat ja dryadit harjoittavat velhoutta (wizardy), joskin omalla erikoisella luontoon liittyvällä tavallaan. Vaikka kyse on HeroQuestin terminologiasta, ajatus tuntuu varsin kiehtovalta, kun haltiat pystyvät sulauttamaan uskontoonsa myös henkienpalvonnan. Malkioneihin verrattuna haltioilla on Näkymättömän Jumalan tilalla Kasvattaja (Grower) ja Paholaisen tilalla Viejä (Taker). Pyhimysjärjestöjen sijaan haltiat kuuluvatkin erilaisiin Kasvattajan "lauluihin".
Keskiaukeamalla oleva Pamaltelan kartta on oikein hyvä ja kattava, sillä siinä on luullakseni enemmän paikkoja kuin Tales of the Reaching Moonin numeron 11 kartassa. Kartta on varsin tyylikäs ja siinä on selkeä mittakaava. Ainoa huono puoli siinä on se, että kartassa on sattunut taittovirhe tai jotakin, sillä sen keskikohdalta on jäänyt hiukan karttaa pois.
Tradetalkin kuvitus on varsin hyvää ja kansikuva näyttää hienolta. Valitettavasti taitto ei ole onnistunut ollenkaan yhtä hyvin. Esimerkiksi sivulla 23 kolme sanaa on siirtynyt yksinään seuraavalle sivulle ja sivulla 39 on tummennettu laatikko, jolla ei nähdäkseni ole mitään merkitystä siinä kohdassa, jossa se on.
Vaikka ulkoasussa olisi parantamisen varaa, lehden sisältö on erinomaista. Jokaisen lehden alueilla kampanjaa peluuttavan tai seuduista kiinnostuneen kannattaa ehdottomasti ostaa se. Aihepiiri on silti siinä mielessä rajautunut, että pelkkään Genertelaan rajoittunut ei hyödy juurikaan lehdestä. Jos kuitenkin innostusta Pamaltelaan tutustumiseen löytyy, ei ole mikään huono asia aloittaa se Tradetalkin numerosta 14.

Etsi Fantasiapeleistä
Pääsivu
RuneQuest
Seikkailut
Pelihahmot
Tarinat
Kartat
Lomakkeet
Käännökset
Irkkipelit
Muuta
Palaute
Vieraskirja