Ogreluolasto

Kuvaus
Tämä ei ole varsinainen seikkailu, vaan Carmaniassa sijaitsevan ogreluolaston ja sen asukkaiden kuvaus. Mitään juonta ei ole, mutta pelinjohtaja voi kehitellä hyvinkin itse sellaisen. Ideana voisi olla ogreyhdyskunnan tuhoaminen tai jopa kaoottisessa kampanjassa yhteistyön kehittely ogrejen kanssa. Koska tällä kuvauksella ei ole varsinaista seikkailurakennetta, pelinjohtaja voi soveltaa sitä parhaaksi katsomallaan tavalla.
Luolaston olinpaikka on jossakin Carmaniassa, kuten myös kuvaukseni
Krarshtin temppelistä. Krarshtilaisten kuvaus liittyy läheisesti tähän kuvaukseen, mutta molemmat paikat voidaan sijoittaa erilleenkin. Pelinjohtaja voi vapaasti muutella hahmojen kykyjä ja ominaisuuksia itselleen sopiviksi omaan käyttöönsä, mutta seikkailun julkaiseminen ilman tekijän lupaa on kielletty.

Perusidea
Ogreluolasto sijaitsee carmanialaisen kaupungin ulkopuolella. Luoliin pääsee kolmesta eri sisäänkäynnistä: luolasta, jota suojaa neljä haamua, krarshtilaisten käytäviä pitkin ja kuivuneesta kaivosta, joka on salakäytävä. Haamujen suojaama luola on yleisin sisäänkäynti ja ogret käyttävät sitä lähes aina. Ogrejen luona vierailevat krarshtilaiset kulkevat omia tunneleitaan pitkin. Kuivuneen kaivon reitti on vain äärimmäisiä hätätapauksia varten.
Krarshtilaiset ovat ogrejen ystäviä, vaikkakaan eivät täydellisesti luotakaan näihin. Ogrejen salainen tukija on kaupungin toiseksi merkittävin suku, jolla on myös ogreista koostuva henkivartiokaarti.
Tämän ogreyhdyskunnan johtaja on Thanatarin pappi ja Cacodemonin kynsi
Danrir. Hänellä on apunaan Thanatarin tuomittu nimeltä Wlat. Danririn vaimo Delei on shamaani ja hän vastaa henkitaikuuden opetuksesta yhteisön jäsenille. Ogret palvovat sekä Thanataria (Than-ilmentymää) ja Cacodemonia kohtalaisen tasapuolisesti. Luolissa asuu neljä ogreperhettä, Danririn perhe mukaanlukien.
Ogret saalistavat varomattomia ihmisiä luoliensa lähettyvillä, mutta he tekevät usein pidempiäkin metsästysreissuja.

Ogreluolaston kartta ja kartan selitykset.
Luolaston asukkaat.

Huomautuksia
Thanataria palvovien ogrejen loitsut ja kyvyt noudattavat Kauhun ja pimeyden kulttien kuvausta Thanatarin kultista, eikä englanninkielistä versiota Shadows on the Borderlandista. Ogret kuuluvat Thanin puolueeseen.
Cacodemonin kultin loitsut löytyvät Vanhoista roduista.

Voit myös ladata tämän kuvauksen ogreluolastosta html-muodossa tai doc-muodossa!

© Copyright Matti Järvinen