Henkilötunnuksen tarkastusmerkin laskeminen

Henkilötunnus muodostuu yhdeksästä numerosta ja tarkistusnumerosta tai -kirjaimesta. Ensimmäiset kaksi numeroa ilmoittavat syntymäpäivän, seuraavat kaksi syntymäkuun ja sitä seuraavat syntymävuoden. Seuraavana henkilötunnuksesta löytyy merkki, joka ilmoittaa vuosisadan, jolla henkilö on syntynyt. 1900-luvulla syntyneillä on tässä kohdassa yhdysmerkki (-). Merkkiä seuraa yksilönumero, kolmen numeron sarja, joka on samana päivänä syntyneillä erilainen. Viimeinen kirjain tai numero on tarkastusmerkki, joka saadaan jakamalla yhdeksän muun numeron muodostama sarja 31:llä. Tarkastusmerkki määräytyy jakojäännöksestä riippuen seuraavasta taulukosta:

Jakojäännös Tarkastusmerkki Jakojäännös Tarkastusmerkki
0 0 16 H
1 1 17 J
2 2 18 K
3 3 19 L
4 4 20 M
5 5 21 N
6 6 22 P
7 7 23 R
8 8 24 S
9 9 25 T
10 A 26 U
11 B 27 V
12 C 28 W
13 D 29 X
14 E 30 Y
15 F
Pääsivu
RuneQuest
Lukeminen
Linkit
Tietokonepelit
Filosofia
Matematiikka
Tulevaisuuspeli
Palaute
Vieraskirja